Sentrum - Melhus

Avgangstider: Kl. 01:00 og 03:00. 

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gt. D19 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - E6 - Klett - Melhusvegen - Brekkåsen snuplass.