Sentrum - Lade/Værestrøa

Avgangstider:  Kl. 01.00,  kl. 01.30, kl. 02.00, kl. 02.30 og kl. 03.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gate D2 - Bakke bru - Innherredsveien - Mellomveien - Nidarholms gt. - Jarleveien - Olav Engelbrektsons Allé - Lade Allé - Håkon VII gt. - Leangen Allé - Ranheimsveien - Fv. 950 - Fv. 874 - Værestrøa - snuplass linje 6 Værestrøa.

Munkegata M5 betjenes ikke.

Holdeplassen Peder Myhres veg er midlertidig stengt for oppgradering. Se driftsavvik for mer informasjon.