Olav Tryggvasons gt. - Nidarvoll - Klæbu

Avgangstid: Kl. 02.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Olav Tryggvasons gt. - Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Bratsbergveien til Eklesbakken - Klæbu sentrum - Sørborgen - Brannåsen.

Betjener ikke Munkegt. og Dronningens gt., men kjører Olav Tryggvasons gt. direkte til Prinsens gt. P1.