Sentrum - Stavset

Gleder fra og med mandag 27. juni. 

Avgangstider: Kl. 01:00, kl. 01:30, kl. 02:00, kl. 02:30 og kl. 03:00 

Betjente holdeplasser på følgende strekning: Kongens gt. K1 - Ilevollen - Byåsveien - Breidablikkveien - Gamle Oslovei - Odd Husbys vei - Enormv. - Stavset snuplass