Nærøy

Tilbud i kommunen

Tilbringertransport: Ja
Servicetransport: Ja. Begrenset

Bestillingsfrist: Senest 6 timer før reise

Tilbringertransport

Tilbringertjeneste 1., 10., 17. og 21. mai 2018:

Servicetransport

Salsbruket - Geisnes - Salsbruket

?Salsbruket - Geisnes - Salsbruket

Geisnes

  • Kl 08.15 (kombinert med skolerute). Ellers er det bestilling på denne turen.
  • Kl 15.05 kjøres kun skoledager.
  • Kl 17.40 har korrespondanse med buss fra Kolvereid og buss fra Namsos via Lund.