Kalkløyvvågen - Sørenget

Gjelder fra tirsdag 2. mai.