Trondheim - Støren - Røros

  • Ny ekspressavgang på hverdager fra Støren stasjon til Trondheim, kl 06.30. Betjener ikke Søberg og Melhus skysstasjon
  • Ny avgang på lørdag fra Trondheim sentralstasjon til Støren Rådhus, kl 16.33
  • Ny avgang på lørdag fra Støren Rådhus til Trondheim sentralstasjon, kl 18.33