Oppdal - Gjevilvasshytta (gjelder fra 24. juni)

Endring fra 24. juni: Sommerrute som kjører fra 24. juni 2018 til 16. september 2018. Korresponderer med rute 480 og tog. Se nsb.no for mer informasjon.