Leka

Tilbud i kommunen:

Tilbringertransport: Ja
Servicetransport: Ja

Bestillingsfrist: 6 timer før reise

Tilbringertransport

Til hurtigbåten og buss mellom Namsos og Rørvik.
Dette gjelder også mulighet til å bestille tilbringertransport til buss til/fra Kjelleid, både i nord- og sørgående retning. Dette innbefatter buss til/fra Brønnøysund.

Tilbringertransport til buss fra Bogen kl 07.50 på skoledager.

Servicetransport

  • Gutvik 
    Torsdag: Gutvik - Nord Gutvik - Sør Gutvik - Bogen. Fergen fra Leka kl 10.30 - i Gutvik kl 10.50 - ankomst cirka kl 11.30. Retur fra Bogen cirka kl 12.30. Fergen fra Gutvik kl 13.30.
  • Leka
    Tirsdag og fredag: Servicetransporten skal være på Leknes cirka kl 10.30. Avgang fra Solsem - Kvaløya - Hug - Madsøya - Husby - Skei. Kjørerute bestemmes etter påmelding. Retur cirka kl 12.00.
    Mandag: Ettermiddagstreff på hyblene ved Sykestua. Ankomst kl 16.00. Tilbudet følger hovedsakelig skoleruten. Retur fra Sykestua kl 18.00.