Vi tilbyr

Hos oss vil du få muligheten til å bidra til at AtB når sin visjon "Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag".

  • Et utviklingsorientert, tverrfaglig arbeidsmiljø med et høyt faglig kompetansenivå
  • En arbeiedshverdag med spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
  • Offentlig tjenestepensjon i KLP og gode forsikringsordninger
  • Sentralt beliggende arbeidssted med garderobe og innendørs sykkelparkering
  • Viktig rolle i utviklingen av fremtidens mobilitetssystemer og -tjenester
  • Inkluderende og godt arbeidsmiljø
  • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser