nok
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Som administrasjonsselskap for kollektivtrafikken, har AtB ulike oppgaver å gjennomføre

Oppgavene er knyttet til ruteplanlegging/logistikk, marked, kundeservice og kommunikasjon, økonomi/jus, IKT, billettkontroll og ulike driftsfunksjoner.

Selskapet er registert som aksjeselskap og eies 100% av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet har i dag 71 ansatte.

For ansatte kan vi tilby:

  • konkurransedyktige lønnsvilkår
  • fleksibel arbeidstid
  • gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
  • godt arbeidsmiljø i trivelige kontorlokaler sentralt i Trondheim

Ledige stillinger

Markedsrådgiver

Seniorkonsulent statistikk og analyse

Reiseplanlegger