nok
Skoleskyss

Hvem gjør hva?

Skyssberegner

Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har en egen skyssberegner som digitalt definerer avstanden mellom ditt bosted og din skole. Det er denne avstandsberegningen som legges til grunn for din rettighet til avstandsskyss. Skyssberegneren ligger åpen for publikum på STFK sine nettsider og du finner den ved å trykke på denne linken.

Oversikt over hvem som gjør hva i forhold til skoleskyss

Hva

Ansvar

Mottak av søknad og registrering av elever som har søkt om skyss.

Skole/Sør-Trøndelag fylkeskommune

Godkjenning og tildeling av skyss.

(Det finnes ulike søknadsgrunner for skoleskyss og vedtaksansvar er fordelt mellom STFK og kommunen ut i fra de ulike grunnene).

Sør-Trøndelag fylkeskommune/kommune

Organisering av skoleskyssen på bakgrunn av registrerte og godkjente elever.

Fordeles mellom buss og drosje ift hva som er hensiktsmessig.

AtB

Ruteplanlegging

AtB

Ruteinformasjon

AtB

Info til skole/foreldre/elev

AtB og skole

Trafikkfarlig skolevei og infrastruktur

Kommune

Reisebevis – t:kort skole

AtB

Drift og kjøring av ruter

Operatør

 Søknadsgrunn

Søknadsgrunn

Skole

Vedtaksansvar

Søknad sendes til:

Årlig søknad:

§7.1 Avstandsskyss

Grunnskole

STFK*

din skole

ja

§7.1 Avstandsskyss - delt bosted

Grunnskole

STFK*

din skole

ja

§7.1 Særlig farlig skolevei

Grunnskole

Din skole/kommune

din skole

kontakt din skole

§7.2 Avstandsskyss

Vid.skole

STFK*

www.stfk.no/skoleskyss

ja

§7.2 Avstandsskyss - delt bosted

Vid. skole

STFK*

www.stfk.no/skoleskyss

ja

§7.3 Varig medisinsk skyss

Grunnskole

STFK*

din skole

ja

§7.3 Midlertidig medisinsk skyss

Grunnskole

STFK*

din skole

ved behov

§7.3 Varig medisinsk skyss

Vid. skole

STFK*

www.stfk.no/skoleskyss

ja

§7.3 Midlertidig medisinsk skyss

Vid. skole

STFK*

Din skole

Ved behov

*STFK= Sør-Trøndelags Fylkeskommune

Vi gjør oppmerksom på at det kan være andre rettigheter for skoleskyss enn de som fremkommer her. Du må da kontakte din skole som kan hjelpe deg videre med dette, da dette i de fleste tilfeller vil være kommunale vedtak.

 

Vi oppfordrer foreldre til å ta en prat med barna om det å reise med buss til skolen, og retningslinjene som gjelder rundt dette.

Vi ønsker alle et riktig godt skoleår!

 

 

Reiseplanlegger