nok
Kollektivtilbudet i din bydel fra august 2019

Kollektivtilbudet i din bydel

Fra høsten 2019 blir det et nytt transportsystem for deg som skal reise kollektivt i Trondheimsområdet. Her finner du informasjon om den nye rutestrukturen, og hvordan tilbudet blir i de ulike områder og bydeler.

Dagens rutetilbud i Trondheim og omegn ble utviklet i en tid hvor de fleste arbeidsplassene lå i sentrum, og byen var langt mindre i areal. Dette har endret seg, og behovet og mulighetene for å reise mellom bydelene gjelder i langt større grad. I tillegg er det viktig å legge til rette for at flere også kan reise kollektivt til fritid og handel. Fremtidens transportsystem er tilpasset endringene som skjer i innbyggernes reisemønster, og tilbudet vil samlet sett oppleves bedre og dekke flere behov.

Tre metrolinjer utgjør fundamentet i rutenettverket, og de vil betjene både dagens og fremtidens bydelssentrum. Kryssende linjer med enkel og effektiv omstigning til metrolinjene danner grunnlaget for et rutenettverk som ivaretar de forskjellige reisebehovene, og du som kunde vil oppleve at bussen går oftere og er lettere tilgjengelig.

Bydelslinjer med hyppige avganger skal betjene de forskjellige bydelene og ha mulighet for omstigning til og fra metrobuss eller andre linjer på omstignings- og knutepunkt. Linjene skal hovedsakelig kjøre i bydelene, men vil unntaksvis også kjøre til og fra Trondheim sentrum. 

Her finner du en foreløpig beskrivelse av hvordan rutetilbudet vil bli i de ulike bydelene slik at du kan holde deg oppdatert. Det er langt frem til august 2019 og justeringer og endringer vil kunne forekomme. Sidene vil oppdateres fortløpende, så merk deg når den sist er oppdatert.

Dersom du har innspill eller ønsker for det nye kollektivtilbudet setter vi pris på om du sender oss dette via vårt kontaktskjema.