Trondheim sentrum

Fra Trondheim sentrum og fra knutepunkt som Studentersamfundet har du utallige reisemuligheter. 

Sist oppdatert: 30.11.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

De tre metrobusslinjene, linje 1, 2 og 3, vil kjøre gjennom Trondheim sentrum. Bydelslinjer som betjener sentrum er linje 10, 11, 12, 20 og 22. Flere linjer som passerer sentrum er 21, 23 (i rush), 24, 25, 70 (i rush), 71 (i rush), 76 og 79 (i rush). 

Trondheim sentrum
Linjenr.StrekningsbeskrivelseFrekvens*
1Lund - Kattem - Heimdal - Tillerterminalen - Østre Rosten - Tonstad omstigningspunkt - sentrum - Innherredsveien - Strindheimkrysset - Fv 706 - Skovgård - Ranheimsveien - Ranheim5/10/20
2Lund - Ringvålveien - Heimdal - Søbstadveien - Saupstadringen - Husebytunet - Tonstadkrysset - sentrum - Trondheim S - Nidelv bru - Innherredsveien - Mellomveien - Haakon VII gate - Strindheimkrysset10/10/20
3Hallset - Havstad - Ila - sentrum - Studentersamfundet - Gløshaugen - Dybdalsvei - Moholt - Voll - Bergheim - Dragvoll - Lohove7,5/10/20
10Sæterbakken - Granåsen gård - Bromstadveien - Strindheimkrysset - Innherredsveien - sentrum - Holtermannsveien - Bratsbergvegen - Fossegrenda - Nordslettvegen10/20/20
11Steinåsen - Risvollan - Nardo - Torbjørn Bratts vei - Lerkendal - Holtermannsveien - sentrum - Ila - Vestoppfarten - Sverresborg - Byåsen bydelssenter - Nyborg - Dalgård - Stavset senter - Stavset10/20/20
12Dragvoll - Brøsetvegen - Bromstadvegen - Strindheimkrysset - Innherredsvegen - Brattøra- Studentersamfundet - Trondheim spektrum/Marienborg stasjon10/10/20
20Romolslia - Sluppen - St. Olavs Hospital - sentrum - Bakke bru - Innherredsveien/Solsiden - Dyre Halses gt. - Nyhavna - Ladehammerveien - Olav Engelbrektssons allé - Lade allé øst - Falkenborg - Strindheimkrysset - Rotvol - Grilstad15/30/30
21Trolla/Ilsvika - Ila - sentrum - Trondheim S - Brattøra15/30/30
22Strinda vgs. - Otto Nielsens veg - Kong Øysteins veg - Tyholtvegen - Persauneveien - Innherredsveien - sentrum - Gløshaugen - Torbjørn Bratts vei - Othilienborgveien - Utleirvegen - Edgar B. Schieldrops veg - Vestlia snuplass10/20/20
23Sandmoen - Tiller vgs. - Tillerterminalen - Vestre Rosten - Kolstadvegen - Flatåsen senter - Kongsvegen - Byåsvegen - Stavset - Hallset (Migosenteret). I rush kjøres avganger til/fra sentrum. Hallset - Byåsenveien - Breidablikkveien - Osloveien - St. Olavs Hospital - Trondheim S - Pirbadet10/20/20
24(Tillerterminalen) - Okstad - Rate - Fossegrenda - Leirfossvegen - Nidarvoll - Klæbuveien - Lerkendal - sentrum - Pirbadet10/20/20
25Vikåsen - Vikelvveien - Kockhaugveien - Skovgård - Fv706 - Strindheimkrysset - Singsaker - Studentersamfundet - sentrum - Hurtigbåtterminalen10/10/20
70Stjørdal/Hommelvik - Vikhammer - Vikelvveien -Kockhaugveien - Skovgård - Fv706 - Strindheimkrysset - Strindheimtunellen - Brattøra - Trondheim S - sentrum - St. Olavs Hospital ? Marienborg. Kjører til/fra St. Olavs Hospital kun i rush via Strindheimtunellen. I lav- og normal trafikk kjøres avgangene til/fra Strindheim. Deler av linjen kjører kun til/fra Hommelvik stasjon. Har ekspressturer fra Hommelvik i rush; til Trondheim sentrum morgen og fra sentrum på ettermiddag15/30/30
71Brekkåsen/Melhus - Klett - Tillerterminalen - sentrum - Trondheim S - Pirbadet. Kjører til/fra Pirbadet i rush. I lav- og normal trafikk kjøres avgangene til/fra Tillerterminalen10/30/30
76Spongdal - Rye - Klefstadhaugen - Bynesveien - Ila - sentrum - Trondheim S30/60/120
79Vikhammeråsen - Vikhammer - Malvikvegen - Øvre Hundhamaren - Vikelvveien - E6 - Fv 706 - Gildheim - Strindheimtunnelen - Brattøra - sentrum. Kjører som ekspress til Trondheim sentrum i rush morgen. Kjører som ekspress fra Trondheim sentrum rush ettermiddag. I lav- og normaltrafikk kjøres avgangene til/fra Strindheim30/60/60

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag. 

Finn mer informasjon om reiser til og fra Trondheim sentrum på de øvrige bydelssidene.