Stavset, Hallset, Selsbakk og Ugla

Stavset, Hallset, Selsbakk og Ugla vil fra august 2019 betjenes av en metrobusslinje og tre bydelslinjer. 

Sist oppdatert: 30.11.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Metrobussen, linje 3, starter på Hallset og kjører via Munkvoll, Havstad og Ila til sentrum. Etter sentrum fortsetter den til Gløshaugen via Studentersamfundet og har endeholdeplass på Lohove. 

Metrolinje Stavset, Hallset, Selsbakk og Ugla
Linjenr.StrekningsbeskrivelseFrekvens*
3Hallset - Havstad - Ila - sentrum - Studentersamfundet - Gløshaugen - Dybdalsvei - Moholt - Voll - Bergheim - Dragvoll - Lohove7,5/10/20

Følgende bylinjer vil betjene området, med definerte omstigningspunkter til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt

Bydelslinjer Stavset, Hallset, Selsbakk og Ugla
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
11Steinåsen - Risvollan - Nardo - Torbjørn Bratts vei - Lerkendal - Holtermannsveien - sentrum - Ila - Vestoppfarten - Sverresborg - Byåsen bydelssenter - Nyborg - Dalgård - Stavset senter - Stavset10/20/20
23Sandmoen - Tiller vgs. - Tillerterminalen - Vestre Rosten - Kolstadvegen - Flatåsen senter - Kongsvegen - Byåsvegen - Stavset - Hallset (Migosenteret). I rush kjøres avganger til/fra sentrum; Byåsenveien - Breidablikkveien - Osloveien - St. Olavs Hospital - Trondheim S - PirbadetMigosenteret15/30/30
42Buenget - Hallset (Migosenteret) - MunkvollMigosenteret15/20/20

 * Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag – fredag. 

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra august 2019

Byåsen (JPG, 288KB)

Reisemuligheter

Linjenettet er lagt opp slik at du skal kunne reise på tvers av bydelene, uten å være nødt til å reise gjennom sentrum.

Her finner du et utdrag av reisemuligheter fra Stavset, Halset, Selsbakk og Ugla til Trondheim sentrum og andre destinasjoner.

Reisemuligheter Stavset, Hallset, Selsbakk og Ugla
FraTilSlik reiser du
MunkvollTrondheim sentrumLinje 3, trikk, evt. linje 23 i rush.
Gløshaugen og DragvollLinje 3.
Lade og StrindheimLinje 3 med omstigning i sentrum til linje 2.
Strindheim og RanheimLinje 3 med omstigning i sentrum til linje 1.
Sverresborg, Byåsen bydelssenter, Marienborg og Østmarkneset via Lerkendal og ValentinlystLinje 3 med omstigning på Åsveien skole til linje 13.
MalvikLinje 3 med omstigning på Strindheim til linje 70.
Tiller og SandmoenLinje 23.
HeimdalLinje 23 med omstigning på Bjørndalstoppen til linje 2.
HallsetTrondheim sentrumLinje 3 fra Migosenteret.
Heimdal sentrumLinje 23 med omstigning på Tillerterminalen til linje 1
Tillerterminalen og SandmoenLinje 23.
KlæbuLinje 23 med omstigning på Tillerterminalen til linje 72.
StavsetTrondheim sentrumLinje 11.
Lerkendal, Nardo, RisvollanLinje 11.
Strindheim, RanheimLinje 11 til sentrum med omstigning til linje 1.
LadeLinje 11 til Byåsen butikksenter med omstigning til linje 13, evt. linje 11 til sentrum med omstigning til linje 2.
Gløshaugen, DragvollLinje 11 med omstigning i sentrum til linje 3.
Flatåsen, Tiller og SandmoenLinje 11 til Stavset senter med omstigning til linje 23.
SelsbakkTrondheim sentrumLinje 3 og linje 99 (trikk).
Heimdal sentrumLinje 23 med omstigning på Tillerterminalen til linje 1.
Tillerterminalen og SandmoenLinje 23.
UglaTrondheim sentrumLinje 99 (trikk).
Heimdal sentrumLinje 99 (trikk) med omstigning på Migosenteret til linje 23, omstigning fra linje 23 på Tillerterminalen til linje 1. Eller omstigning på Bjørndalstoppen/Bjørndalsbrua til linje 2.
Husebytunet og SaupstadLinje 99 (trikk) med omstigning på Migosenteret til linje 23, videre omstigning på Bjørndalstoppen/Bjørndalsbrua til linje 2.
Tillerterminalen og SandmoenLinje 99 (trikk) med omstigning på Migosenteret til linje 23.
NardoLinje 11.
Strinda vgs.Linje 11 med i sentrum til linje 22.
BuengetTrondheim sentrumLinje 42 med omstigning på Migosenteret til linje 3.
Heimdal sentrum, Husebytunet og SaupstadLinje 42 med omstigning på Migosenteret til linje 23, omstigning fra linje 23 på Bjørndalstoppen/Bjørndalsbrua til linje 2.
Tillerterminalen, SandmoenLinje 42 med omstigning på Migosenteret til linje 23.