Slik blir kollektivtilbudet

Den nye rutestrukturen med metrolinjer, bydelslinjer og bynære linjer gjør at flere kan reise kollektivt på en effektiv måte fra august 2019.

Kollektivtilbudet blir bygd opp som et nettverk i Trondheimsområdet (Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik). Du kan reise enkelt og effektivt i din egen bydel og nærområde, eller ta bussen til et omstigningspunkt for mange nye reisemål. Tilbudet blir mer forutsigbart og færre må reise innom Trondheim sentrum.

Trykk på kartet for bedre oppløsning (pdf). Merk at kun enkelte holdeplasser er vist i kartet. 
NB! Med forbehold om endringer. 

Metrolinjer

Nettverket er bygd opp rundt tre metrolinjer som dekker de tyngste reisestrømmene. De tre metrolinjene er:

  • M1 Kattem/Heimdal - Ranheim
  • M2 Kattem/Saupstad - Lade/Strindheim
  • M3 Hallset - Lohove

Metrolinjene vil gå hyppig og ha god fremkommelighet.

Bydelslinjer 

I tillegg til tre metrolinjer, blir det rundt 40 bydelslinjer og bynære linjer som binder byen sammen på tvers. Disse linjene dekker de ulike bydelene og nabokommunene Klæbu, Melhus og Malvik.

Mange av linjene bringer passasjerene inn til omstignings- og knutepunkt, mens noen kjører direkte til andre målpunkt som Trondheim sentrum og St. Olavs Hospital.

Det vil i tillegg være nattbusslinjer som kjører natt til lørdag og søndag.

Omstigning til metrolinjer og andre linjer

Når linjene kjøres i nettverk krever det i enkelte tilfeller omstigning for å komme frem dit du skal på mest mulig effektiv måte. Nettverket gir en bedre kapasitetsutnyttelse, flere avganger på alle linjer, kortere reisetid eller flere reisemuligheter for deg som reiser. Omstigning vil i hovedsak skje på omstignings- eller knutepunkt. Vi ønsker at alle omstigninger skal skje i reiseretningen, noe som betyr at du ikke må krysse veien for å komme på riktig buss.

Informasjon ute og om bord skal gjøre bussbyttet forutsigbart for deg som reiser.

Avgangene skal være koordinert og neste buss skal komme etter få minutter på omstignings- og knutepunkt.

Bedre for flere

I arbeidet med ny rutestruktur fra 2019 er det gjort grundige analyser av reisestrømmer og fremtidig byutvikling, med tilpasninger til blant annet nye boligområder og arbeidsplasser. På den måten ønsker vi å tilby optimale reiser for flest mulig og bygge et godt kundegrunnlag for bussen.

Byen får færre linjer totalt, men langt flere avganger. Hvert år vil det kjøres rundt 30 prosent flere kilometer enn i dag.