Romolslia, Nyborg, Sverresborg, Ila og Trolla

Romolslia, Nyborg, Sverresborg, Ila og Trolla vil fra august 2019 betjenes av flere bydelslinjer. Ila betjenes av én metrobusslinje

Sist oppdatert: 23.01.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Metrobussen, linje 3, starter på Hallset og kjører via Munkvoll, Havstad og Ila til sentrum. Etter sentrum fortsetter den til Gløshaugen via Studentersamfundet og har endeholdeplass på Lohove.

Metrolinje Romolslia, Nyborg, Sverresborg, Ila og Trolla
Linjenr.StrekningsbeskrivelseFrekvens*
3Hallset - Havstad - Ila - sentrum - Studentersamfundet - Gløshaugen - Dybdalsvei - Moholt - Voll - Bergheim - Dragvoll - Lohove7,5/10/20

Følgende bydelslinjer vil betjene området, med definerte omstigningspunkter til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt

Bydelslinjer Romolslia, Nyborg, Sverresborg, Ila og Trolla
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
11Steinåsen - Risvollan - Nardo - Torbjørn Bratts vei - Lerkendal - Holtermannsveien - sentrum - Ila - Vestoppfarten - Sverresborg - Byåsen bydelssenter - Nyborg - Dalgård - Stavset senter - StavsetSentrum10/20/20
13Østmarkneset - Olav Engelbrektssons allé - Lade allé - Strindheimkrysset - Bromstadvegen - Kong Øysteins veg - Valentinlyst - Dybdalsveg - Lerkendal - Holtermannsveien - St. Olavs Hospital - Marienborg - Breidablikkveien - Byåsen bydelssenter - Nyborg - HavstadLerkendal10/10/20
20Romolslia - Sluppen - St. Olavs Hospital - sentrum - Bakke bru - Innherredsveien/Solsiden - Dyre Halses gt. - Nyhavna - Ladehammerveien - Olav Engelbrektssons allé - Lade allé øst - Falkenborg - Strindheimkrysset - Rotvoll - GrilstadSentrum15/30/30
21Trolla/Ilsvika - Ila - sentrum - Trondheim S - Brattøra10/30/30
76Spongdal - Rye - Klefstadhaugen - Bynesveien - Ila - sentrum - Trondheim S30/60/120
86Sentrum - Byåsveien - Breidablikkveien - Fjellseterveien - Skistua30/60/120

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag. 

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra august 2019

Reisemuligheter

Linjenettet er lagt opp slik at du skal kunne reise på tvers av bydelene, uten å være nødt til å reise gjennom sentrum. Omstignings- og knutepunkt gir deg muligheter for omstigning til linjer som betjener flere bydelssentrum og lokalområder.

Her finner du et utdrag av reisemuligheter fra Romolslia, Nyborg/Sverresborg, Ila og Trolla til Trondheim sentrum og andre destinasjoner.

Reisemuligheter Romolslia, Nyborg, Sverresborg, Ila og Trolla
FraTilSlik reiser du
Nyborg og SverresborgTrondheim sentrum, St. Olavs Hospital, Lerkendal, Strindheim, Lade og ØstmarknesetLinje 11 til sentrum, øvrige destinasjoner linje 13.
Gløshaugen og DragvollLinje 13 til Lerkendal gård (til Gløshaugen), omstigning til linje 14 til NTNU Dragvoll. Linje 11 til Studentersamfundet med overgang til linje 3.
HeimdalLinje 11 eller 13 med omstigning på Abels gate til linje 1 eller linje 2.
Tillerterminalen og SandmoenLinje 13 med omstigning på Abels gate til linje 1. For reise videre til Sandmoen er det omstigning på Tillerterminalen til linje 23. For reise utenom sentrum, kan du reise med linje 11 med omstigning til linje 23 på Stavset.
KlæbuLinje 13 med omstigning på Abels gate til linje 1. Videre omstigning på Tillerterminalen til linje 72.
SkistuaLinje 86.
IlaTrondheim sentrumLinje 3, 11, 21 og 76. For flere reiseforslag til/fra Trondheim sentrum se mer informasjon i bydelssidene.
Stavset, Byåsen, Lerkendal og RisvollanLinje 11.
TrollaLinje 21.
Byneset, SpongdalLinje 76.
RomolsliaTrondheim sentrum, St. Olavs Hospital, Lade og Strindheim.Linje 20. For flere reiseforslag til/fra Trondheim sentrum, finn mer informasjon på øvrige bydelssider.
TrollaTrondheim sentrumLinje 21. For flere reiseforslag til/fra Trondheim sentrum, finn mer informasjon på øvrige bydelssider.