Moholt, Valentinlyst og Tyholt

Moholt, Valentinlyst og Tyholt vil fra august 2019 betjenes av én metrolinje og fire bydelslinjer. 

Sist oppdatert: 04.12.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Metrobussen, linje 3, starter på Hallset og kjører via Havstad og Ila til sentrum. Etter sentrum fortsetter den til Gløshaugen via Studentersamfundet, kjører via Dragvoll til endeholdeplassen på Lohove. 

Moholt, Valentinlyst og Tyholt
Linjenr.StrekningsbeskrivelseFrekvens*
3Hallset - Havstad - Ila - sentrum - Studentersamfundet - Gløshaugen - Dybdalsvei - Moholt - Voll - Bergheim - Dragvoll - Lohove7,5/10/20

Følgende bylinjer vil betjene området, med definerte omstigningspunkter til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt.

Moholt, Valentinlyst og Tyholt
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
12Dragvoll - Brøsetvegen - Bromstadvegen - Strindheimkrysset - Innherredsvegen - Brattøra- Studentersamfundet - Trondheim spektrum/Marienborg stasjonStrindheim10/10/20
13Østmarkneset - Olav Engelbrektssons allé - Lade allé - Strindheimkrysset - Bromstadvegen - Kong Øysteins veg - Valentinlyst - Dybdalsveg - Lerkendal - Holtermannsveien - St. Olavs Hospital - Marienborg - Breidablikkveien - Byåsen bydelssenter - Nyborg - HavstadStrindheim, Lerkendal10/10/20
14Strindheimkrysset - Ranheimsvegen - Skovgård - Brundalen - Hørlocks vei - Jonsvannsveien - Gamle Jonsvanns vei - Voll - Jonsvannsveien - Eberg - LerkendalStrindheim, Skovgård10/10/20
15Østmarka - Haakon VII gt, - Strindheimkrysset - Bromstadvegen - Tungasletta - E6/Omkjøringsvegen - Nidarvoll - Tillerterminalen - Torgård. Kjøres via Tillerringen fra Østmarka til Torgård i rush ettermiddag. Kjøres via Tillerringen fra Torgård til Østmarka i rush morgen.20 min i rush
22Strinda vgs. - Otto Nielsens veg - Kong Øysteins veg - Tyholtvegen - Persauneveien - Innherredsveien - sentrum - Gløshaugen - Torbjørn Bratts vei - Othilienborgveien - Utleirvegen - Edgar B. Schieldrops veg - Vestlia snuplass.10/20/20

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag. 

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra august 2019

Reisemuligheter

Linjenettet er lagt opp slik at du skal kunne reise på tvers av bydelene, uten å være nødt til å reise gjennom sentrum. Omstignings- og knutepunkt som Strindheim og Lerkendal gir deg nye og bedre muligheter for omstigning til linjer som betjener flere bydelssentrum og lokalområder.

Her finner du et utdrag av reisemuligheter fra Tyholt, Moholt og Valentinlyst til sentrum og knutepunktene Strindheim og Abels gate.

Moholt, Valentinlyst og Tyholt
FraTilSlik reiser du
TyholtTrondheim sentrumLinje 22.
StrindheimGå til Kong Øysteins veg og ta linje 13, alternativt linje 22 til Valentinlyst med omstigning til linje 13.
St. Olavs HospitalLinje 13 fra Kong Øysteins veg (medfører gangtid).
DragvollLinje 3 fra Østre Berg (medfører gangtid). Alternativt linje 22 til Rønningsbakken/Dalen Hageby med omstigning til linje 12.
LadeLinje 13 fra Kong Øysteins veg, evt. med omstigning til linje 2 på Strindheim (ved reise til eksempelvis City Lade).
MoholtTrondheim sentrumLinje 3.
StrindheimLinje 12 (fra Moholt Storsenter) eller linje 13 (fra Østre Berg).
St. Olavs HospitalLinje 3 til Studentersamfundet. Alternativt linje 13 fra Østre Berg til Østre Berg.
DragvollLinje 3 eller 14 (fra Moholt studentby/Østre Berg), 12 (fra Moholt Storsenter)
LadeLinje 12 (fra Moholt Storsenter) med omstigning på Strindheim til linje 2, 13 eller 20. Alternativt linje 13 fra Østre Berg (evt. med omstigning fra linje 3) eller linje 15 fra Moholt Omkjøringsvegen i rush.
ValentinlystTrondheim sentrumLinje 22. Alternativt linje 13 med omstigning på Strindheim til linje 1.
StrindheimLinje 13.
St. Olavs HospitalLinje 13.
DragvollLinje 13 til Østre Berg med omstigning til linje 3 eller 14. Alternativt gå til Brøsetvegen og ta linje 12.
LadeLinje 13. Evt. omstigning til linje 2 på Strindheim (ved reise til eksempelvis City Lade).