Melhus og Brekkåsen

Melhus vil fra august 2019 betjenes av to bynære linjer. 

Oppdatert: 02.01.2018

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Informasjonen baseres på reisemuligheter med bybuss (grønne busser). Tilbudet for regiontrafikk (blå busser) blir ikke beskrevet.

Linje 71 vil betjene Melhus kommune, med omstigningspunkt til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt

Bydelslinjer Melhus og Brekkåsen
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
71Brekkåsen/Melhus - Klett - Tillerterminalen - sentrum - Trondheim S - Pirbadet. Kjører til/fra Pirbadet i rush. I lav- og normal trafikk kjøres avgangene til/fra TillerterminalenTillerterminalen10/30/30
82Melhus skysstasjon - Høyeggen - HesttrøaMelhus skysstasjonEnkeltavganger

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag. 

Omstigning på knutepunktet Tillerterminalen gir deg mange nye reisemuligheter. Knutepunktet betjenes blant annet av metrobuss, linje 1, og flere bylinjer. For videre reise med omstigning på knutepunktet Tillerterminalen, se bydelsside for Tiller