Malvik og Stjørdal

Malvik kommune vil fra 2019 betjenes av fire bynære linjer, hvor deler av én linje kjøres fra Stjørdal.  

Sist oppdatert: 02.01.2018

Her finner du informasjon om reisetilbudet fra Malvik kommune til Trondheim kommune, og reisemuligheter innad i kommunen fra august 2019.  Informasjonen baseres på reisemulighetene langs Fv950 (gamle E6). Reisetilbudet tilknyttet regiontrafikk (blå busser) vil ikke bli beskrevet.

Malvik kommune vil betjenes av fire bynære linjer (ekskludert regiontrafikk). Linje 70 vil betjene strekningen Stjørdal - Hommelvik. På lav og normaltrafikk vil linjene 70 og 79 kjøres til Strindheim som er omstigningspunkt til og fra metrolinjer. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt.

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Bydelslinjer Malvik og Stjørdal
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
70Stjørdal/Hommelvik - Vikhammer - Vikelvveien - Kockhaugveien - Skovgård - Fv706 - Strindheimkrysset - Strindheimtunellen - Brattøra - Trondheim S - sentrum - St. Olavs Hospital - Marienborg. Deler av linjen kjører kun til/fra Hommelvik stasjon. Kjører til/fra St. Olavs Hospital kun i rush via Strindheimtunellen. Har ekspressturer fra Hommelvik i rush; til Trondheim sentrum morgen og fra sentrum på ettermiddag. Kjører til/fra Strindheim i lav- og normal trafikk.Strindheim15/30/30**
79Vikhammeråsen - Vikhammer - Malvikvegen - Øvre Hundhamaren - Vikelvveien - E6 - Fv706 - Gildheim - Strindheimtunnelen - Brattøra - sentrum. Kjører som ekspress til Trondheim sentrum i rush morgen. Kjører som ekspress fra Trondheim sentrum rush ettermiddag. I lav- og normaltrafikk kjøres avgangene til/fra StrindheimStrindheim30/60/120
84Vikhammeråsen - Hommelvik - SvebergEnkeltavganger
85Hommelvik stasjon - SneisenEnkeltavganger

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag.

** 20/40-frekvens i lavtrafikk. Dette vil eksempelvis bety kl. 20.20, 21.00, 21.20, 22.00 etc. (ikke reelle avgangstider).

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra 2019