Slik blir linjene fra august 2019

Få oversikt over de nye linjene, hvilken strekning de vil betjene og hvor ofte de vil gå. 

NB! Med forbehold om at det kan komme endringer. 

Rush-, normal- og lavtrafikk

Periodene deles som hovedregel inn i følgende tidsrom:

Rushtrafikk/Normaltrafikk/Lavtrafikk
RushtrafikkNormaltrafikkLavtrafikk
Mandag - fredagKl. 07.00-09.00 og kl. 14.00-17.00Kl. 09.00-14.00 og kl. 17.00-20.00Kl. 05.30-07.00 og kl. 20.00-00.30
Lørdag--Kl. 08.00-20.00Kl. 06.00-08.00 og kl. 20.00-00.30
Søndag----Kl. 09.00-00.30

Linjenummer, trasé og frekvens

Linjene 1, 2 og 3 er metrobusslinjer. 

Se hvor ofte linjene har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Linjenummer, trasé og frekvens
LinjeStrekningsbeskrivelseMan.-fre.LørdagSøndag
1Kattem - Heimdal - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim
Lund - Kattem - Heimdal - Tillerterminalen - Østre Rosten - Tonstad omstigningspunkt - sentrum - Innherredsveien - Strindheimkrysset - Fv 706 - Skovgård - Ranheimsveien - Ranheim
5/10/20*--/10/20--/--/20
 *5-minutters avganger mellom City Syd og Strindheim i rush, ellers 10 min frekvens i rush.
2Kattem – Heimdal – Saupstad – sentrum – Lade - Strindheim
Lund - Ringvålveien - Heimdal - Søbstadveien - Saupstadringen - Husebytunet - Tonstadkrysset - sentrum - Trondheim S - Nidelv bru - Innherredsveien - Mellomveien - Haakon VII gate - Strindheimkrysset
10/10/20--/10/20--/--/20
3Hallset - sentrum - Lohove
Hallset - Havstad - Ila - sentrum - Studentersamfundet - Gløshaugen - Dybdalsvei - Moholt - Voll - Bergheim - Dragvoll - Lohove
7,5/10/20--/10/20--/--/20
10Sæterbakken – Strindheim – sentrum - Nordslettvegen
Sæterbakken - Granåsen gård - Bromstadveien - Strindheimkrysset - Innherredsveien - sentrum - Holtermannsveien - Bratsbergvegen - Fossegrenda - Nordslettvegen
10/20/20--/20/20--/--/20
11Steinåsen – sentrum - Stavset
Steinåsen - Risvollan - Nardo - Torbjørn Bratts vei - Lerkendal - Holtermannsveien - sentrum - Ila - Vestoppfarten - Sverresborg - Byåsen bydelssenter - Nyborg - Dalgård - Stavset senter - Stavset
10/20/20--/20/20--/--/20
12Dragvoll - Strindheim - sentrum - Øya/Marienborg
Dragvoll - Brøsetvegen - Bromstadvegen - Strindheimkrysset - Innherredsvegen - Brattøra- Studentersamfundet - Trondheim spektrum/Marienborg stasjon
10/10/20--/10/20--/--/20
13Østmarka - Strindheim - Lerkendal - Havstad
Østmarkneset - Olav Engelbrektssons allé - Lade allé - Strindheimkrysset - Bromstadvegen - Kong Øysteins veg - Valentinlyst - Dybdalsveg - Lerkendal - Holtermannsveien - St. Olavs Hospital - Marienborg - Breidablikkveien - Byåsen bydelssenter - Nyborg - Havstad
10/10/20--/10/20--/--/20
14Strindheim - Brundalen - Lerkendal
Strindheimkrysset - Ranheimsvegen - Skovgård - Brundalen - Hørlocks vei - Jonsvannsveien - Gamle Jonsvanns vei - Voll - Jonsvannsveien - Eberg - Lerkendal
10/10/20--/20/20--/--/20
15Østmarka - Strindheim - Omkjøringsveien - Nidarvoll - Tiller - Torgård
Østmarka - Haakon VII gt, - Strindheimkrysset - Bromstadvegen - Tungasletta - E6/Omkjøringsvegen - Nidarvoll - Tillerterminalen - Torgård
Avganger i rush----
20Romolslia - sentrum - Strindheim - Grilstad
Romolslia - Sluppen - St. Olavs Hospital - sentrum - Bakke bru - Innherredsveien/Solsiden - Dyre Halses gt. - Nyhavna - Ladehammerveien - Olav Engelbrektssons allé - Lade allé øst - Falkenborg - Strindheimkrysset - Rotvol - Grilstad
15/30/30--/30/30--/--/30
21Ilsvika/Trolla - sentrum - Brattøra
Trolla/Ilsvika - Ila - sentrum - Trondheim S - Brattøra
15/30/30**--/30/30--/--/30
**Trolla får halv frekvens av Ilsvika.
22Tyholt - sentrum - Othilienborg - Vestlia
Strinda vgs. - Otto Nielsens veg - Kong Øysteins veg - Tyholtvegen - Persauneveien - Innherredsveien - sentrum - Gløshaugen - Torbjørn Bratts vei - Othilienborgveien - Utleirvegen - Edgar B. Schieldrops veg - Vestlia snuplass
10/20/20--/20/20--/--/20
23Sandmoen- Flatåsen- Hallset (- St. Olavs Hospital- Pirbadet)
Sandmoen - Tiller vgs. - Tillerterminalen - Vestre Rosten - Kolstadvegen - Flatåsen senter - Kongsvegen - Byåsvegen - Stavset - Hallset (Migosenteret)
I rush kjøres avganger til/fra sentrum. Hallset - Byåsenveien - Breidablikkveien - Osloveien - St. Olavs Hospital - Trondheim S - Pirbadet
10/20/20--/20/20--/--/20
24(Tiller) - Okstad- Pirbadet
(Tillerterminalen) - Okstad - Kroppanmarka - Rate - Fossegrenda - Leirfossvegen - Nidarvoll - Klæbuveien - Lerkendal - sentrum - Pirbadet
10/20/20***--/20/20--/--/20
*** Frekvens fra Tiller 20/40/40 ukedager, 40 lørdag, 40 søndag.
25Vikåsen - Strindheim - Singsaker – sentrum - Hurtigbåtterminalen
Vikåsen - Vikelvveien - Kockhaugveien - Skovgård - Fv706 - Strindheimkrysset - Singsaker - Studentersamfundet - sentrum - Hurtigbåtterminalen
10/10/20--/20/20--/--/20
26Sjetnmarka- Tonstad- Tillerringen- Torvtaket
Sjetnemarka - Tonstad omstigningspunkt - Vestre Rosten -  Tillerringen - Torvtaket
10/10/20--/10/20--/--/20
27Flatåsen - Heimdal - Tillerterminalen - Tillerringen - Torgård
Flatåsen/Nordre Flatåsen - Saupstad - Heimdal - Tillerterminalen - Tillerringen- Torgård
15/30/60--/30/60--/--/60
29Lundåsen - Heimdal - Heggstadmyra
Lundåsen - Heimdal sentrum - Heggstadmyra
20/30/60--/30/60--/60
40Flatåsen - Tonstad
Flatåsen/Nordre Flatåsen - Høgreina - Øvre Flatåsvei - Flatåsen senter - Tonstad omstigningspunkt
10/10/20--/20/20--/--/20
41Reppe - Ranheim - Saksvikkorsen
Reppe - Ranheim (Peder Myhres veg) - Værestrøa
10/20/20--/20/20--/--/20
42Buenget - Munkvoll
Buenget - Hallset (Migosenteret) - Munkvoll
15/20/20--/20/20--/--/20
50Sverresborg - Byåsen - Flatåsen - Saupstadringen - Heimdal - Sandmoen3 avg morgen/3 avg ettermiddag----
51Sandmoen - Tillerringen - Kroppanmarka - Fossegrenda - Risvollan - Nardo - Lerkendal - St. Olavs Hospital----Enkelte avganger
52Skytterbanen - Lundåsen - Kattem - Heimdal - Flatåsen - Byåsen - St. Olavs Hospital----Enkelte avganger
53Lundåsen - Heimdal - Saupstad - Flatåsen - Hallset - Ila - sentrum - Sandmoen1 avg1 avg--
54Vikåsen/Ranheim - Leangen - Lade - Østmarka - sentrum - Sluppen - Østre Rosten - Sandmoen1 avg1 avg--
70Stjørdal - Hommelvik - Strindheim - (sentrum - St. Olavs Hospital)
Stjørdal/Hommelvik - Vikhammer - Vikelvveien -Kockhaugveien - Skovgård - Fv706 - Strindheimkrysset - Strindheimtunellen - Brattøra - Trondheim S - sentrum - St. Olavs Hospital - Marienborg.
Kjører til/fra St. Olavs Hospital kun i rush via Strindheimtunellen. I lav- og normal trafikk kjøres avgangene til/fra Strindheim. Deler av linjen kjører kun til/fra Hommelvik stasjon. Har ekspressturer fra Hommelvik i rush; til Trondheim sentrum morgen og fra sentrum på ettermiddag
15/30/30--/30/30--/--/30
71Brekkåsen/Melhus - Tillerterminalen - (sentrum - Brattøra)
Brekkåsen/Melhus - Klett - Tillerterminalen - sentrum - Trondheim S - Pirbadet.
Kjører til/fra Pirbadet i rush. I lav- og normal trafikk kjøres avgangene til/fra Tillerterminalen
10/30/30--/30/30--/--/30
72Klæbu - Sandmoen - Tillerterminalen
Klæbu sentrum - Sandmoen - Østre Rosten - Tillerterminalen - sentrum - Brattøra
Kjører til Pirbadet i rush morgen. I lav- og normaltrafikk kjøres avgangene til/fra Tillerterminalen
15/30/60--/30/60--/--/60
73Klæbu - Nidarvoll
Klæbu sentrum - Bostad - Eklesbakken - Bratsbergvegen – Nidarvoll
30/60/120----
74Bratsberg - Nidarvoll
Spillebakken - Flatjord - Bratsberg - Eklesbakken - Bratsbergvegen - Nidarvoll
30/60/60--/60/60--/--/60
75(Spongdal-) Ringvål - Heimdal - Sandmoen - Torgård
Spongdal - Ringvål - Heimdal stasjon - Johan Tillers vei - Industriveien - Sandmoen - Torgård 
30/90/90--/90/90--/--/90
76Spongdal - sentrum - Trondheim S
Spongdal - Rye - Klefstadhaugen - Bynesveien - Ila - sentrum - Trondheim S
30/60/120--/120/120--/--/120
77Spongdal - Klett- Heimdal
Spongdal/Skjetlein - Leinstrandvegen - Klett - Heimdalsvegen - Heimdal stasjon
60/120/120--/120/120--/--/120
78Flakkråa - Klefstadbukta - Spongdal
Flakkråa - Klefstadbukta - Hangersletta - Spongdal
Enkelte avgangerEnkelte avgangerEnkelte avganger
79Vikhammeråsen - Strindheim (- sentrum)
Vikhammeråsen - Vikhammer - Malvikvegen - Øvre Hundhamaren - Vikelvveien - E6 - Fv706 - Gildheim - Strindheimtunnelen - Brattøra - sentrum
Kjører som ekspress til Trondheim sentrum i rush morgen. Kjører som ekspress fra Trondheim sentrum rush ettermiddag. I lav- og normaltrafikk kjøres avgangene til/fra Strindheim
30/60/60--/60/60--/--/60
80Kuset - Sæterbakken
Kuset - Nyjord - Solbakken bru - Solbakken skole/Markaplassen skole - Sæterbakken - Brundalen skole
Enkelte avganger-- --
81Bratsberg kirke - Nyjord - Bruråk
Bratsberg kirke - Nyjord - Engelsås - Bruråk
Enkelte avganger-- --
82Melhus - Hesttrøa
Melhus skysstasjon - Høyeggen - Hesttrøa
Enkelte avgangerEnkelte avganger--
83Klæbu - Bjørkli
Klæbu sentrum - Tanem - Brannåsen - Svean - Brøttem - Bjørkli
Enkelte avganger----
84Vikhammeråsen - Hommelvik - Sveberg
Vikhammeråsen - Hommelvik - Sveberg
Enkelte avganger----
85Hommelvik - Sneisen
Hommelvik stasjon - Sneisen
Enkelte avganger----
86Sentrum - Skistua
Sentrum - Byåsveien - Breidablikkveien - Fjellseterveien - Skistua
Enkelte avgangerEnkelte avgangerEnkelte avganger
99Lian - St. Olavs gate (trikk)15/30/30--/15/30--/--/30

I tillegg kommer Nattbuss.