Lade, Leangen og Strindheim

Lade, Leangen og Strindheim vil fra august 2019 betjenes av to metrobusslinjer og et betydelig antall bydelslinjer. 

Sist oppdatert: 04.12.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

De to metrobusslinjene, linje 1 og 2, starter begge på Lund og kjører henholdsvis Kattem og Ringvålveien til Heimdal sentrum. Etter Heimdal sentrum kjører linje 1 om Tillerterminalen til Trondheim sentrum, og deretter til Ranheim via Innherredsveien og Strindheim. Linje 2 kjører om Saupstad og Husebytunet til Trondheim sentrum. Fra Trondheim sentrum kjører den via Trondheim sentralstasjon, Nidelv bru, Haakon VIIs gt. og Strindheim. 

Lade, Leangen og Strindheim
Linjenr.StrekningFrekvens*
1Lund - Kattem - Heimdal - Tillerterminalen - Østre Rosten - Tonstad omstigningspunkt - sentrum - Innherredsveien - Strindheimkrysset - Fv 706 - Skovgård - Ranheimsveien - Ranheim5/10/20
2Lund - Ringvålveien - Heimdal - Søbstadveien - Saupstadringen - Husebytunet - Tonstadkrysset - sentrum - Trondheim S - Nidelv bru - Innherredsveien - Mellomveien - Haakon VII gate - Strindheimkrysset10/10/20

Følgende bydelslinjer vil betjene området, med definerte omstigningspunkter til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt

Lade, Leangen og Strindheim
Linjenr.StrekningOmstigningFrekvens*
10Sæterbakken - Granåsen gård - Bromstadveien - Strindheimkrysset - Innherredsveien - sentrum - Holtermannsveien - Bratsbergvegen - Fossegrenda - NordslettvegenStrindheim10/20/20
12Dragvoll - Brøsetvegen - Bromstadvegen - Strindheimkrysset - Innherredsvegen - Brattøra- Studentersamfundet - Trondheim spektrum/Marienborg stasjonStrindheim10/10/20
13Østmarkneset - Olav Engelbrektssons allé - Lade allé - Strindheimkrysset - Bromstadvegen - Kong Øysteins veg - Valentinlyst - Dybdalsveg - Lerkendal - Holtermannsveien - St. Olavs Hospital - Marienborg - Breidablikkveien - Byåsen bydelssenter - Nyborg - HavstadStrindheim, Lerkendal10/10/20
14Strindheimkrysset - Ranheimsvegen - Skovgård - Brundalen - Hørlocks vei - Jonsvannsveien - Gamle Jonsvanns vei - Voll - Jonsvannsveien - Eberg - LerkendalStrindheim, Skovgård10/10/20
15Østmarka - Haakon VII gt, - Strindheimkrysset - Bromstadvegen - Tungasletta - E6/Omkjøringsvegen - Nidarvoll - Tillerterminalen - Torgård. Kjøres via Tillerringen fra Østmarka til Torgård rush ettermiddag. Kjøres via Tillerringen fra Torgård til Østmarka i rush morgen.20 min i rush.
20Romolslia - Sluppen - St. Olavs Hospital - sentrum - Bakke bru - Innherredsveien/Solsiden - Dyre Halses gt. - Nyhavna - Ladehammerveien - Olav Engelbrektssons allé - Lade allé øst - Falkenborg - Strindheimkrysset - Rotvol - Grilstad15/30/30
22Strinda vgs. - Otto Nielsens veg - Kong Øysteins veg - Tyholtveien - Persauneveien - Innherredsveien - sentrum - Gløshaugen - Torbjørn Bratts vei - Othilienborgvegen - Utleirvegen - Edgar B. Schieldrops veg - Vestlia snuplass.Nardokrysset10/20/20
25Vikåsen - Vikelvveien - Kockhaugveien - Skovgård - Fv706 - Strindheimkrysset - Singsaker - Studentersamfundet - sentrum - HurtigbåtterminalenStrindheim10/10/20
70Stjørdal/Hommelvik - Vikhammer - Vikelvveien - Kockhaugveien - Skovgård - Fv706 - Strindheimkrysset - Strindheimtunellen - Brattøra - Trondheim S - sentrum - St. Olavs Hospital - Marienborg. Deler av linjen kjører kun til/fra Hommelvik stasjon. Kjører til/fra St. Olavs Hospital kun i rush via Strindheimtunellen. Har ekspressturer fra Hommelvik i rush; til Trondheim sentrum morgen og fra sentrum på ettermiddag. Kjører til/fra Strindheim i lav- og normaltrafikk.Strindheim15/30/30
79Vikhammeråsen - Vikhammer - Malvikvegen - Øvre Hundhamaren - Vikelvveien - E6 - Fv706 - Gildheim - Strindheimtunnelen - Brattøra - sentrum. Kjører som ekspress til Trondheim sentrum i rush morgen. Kjører som ekspress fra Trondheim sentrum i rush ettermiddag.Strindheim30/60/120

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag. 

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra august 2019

Lade, Ladehammeren og Østmarka (JPG, 254KB)

Reisemuligheter

Linjenettet er lagt opp slik at du som reisende skal kunne reise på tvers av bydelene, uten å være nødt til å reise gjennom sentrum. Knutepunkt som Strindheim gir deg muligheter for omstigning til linjer som betjener flere bydelssentrum og lokalområder.

Her finner du et utdrag av reisemuligheter fra knutepunktet Strindheim, en oversikt over raskeste reisevei fra Lade, Strindheim og Leangen til Trondheim sentrum og andre destinasjoner. 

Lade, Leangen og Strindheim
FraTilSlik reiser du
Strindheim og LeangenTrondheim sentrumLinje 1.
LadeLinje 2, linje 13, linje 15 eller linje 20.
GløshaugenLinje 13.
DragvollLinje 12.
MalvikLinje 70 og 79.
ByåsenLinje 1 med omstigning i sentrum til linje 3 eller linje 13 (kun til Havstad). For flere reisealternativer på Byåsen, se egen bydelsside.
Heimdal sentrumLinje 1.
TillerterminalenLinje 1.
SandmoenLinje 15 i rush eller linje 1 med omstigning på Tillerterminalen til linje 23.
Strinda vgs.Linje 13 til Magnus Berrføtts veg eller Østre Berg. Medfører gange til Strinda vgs.
Othilienborg/VestliaLinje 1 eller 2 mot sentrum med omstigning til linje 22 fra og med Rønningsbakken.
LadeTrondheim sentrumLinje 2 eller linje 20.
StrindheimLinje 2, linje 13, 15 eller linje 20.
GløshaugenLinje 13 eller linje 2 med omstigning på Samfundet
DragvollLinje 2 eller 20 med omstigning på Strindheim til Linje 12.
MalvikLinje 2, linje 13, linje 14 eller linje 20 med omstigning på Strindheim til linje 70 og 79.
ByåsenLinje 13 (til Havstad) eller linje 2 eller 20 med omstigning i sentrum til linje 3. For flere reisealternativer på Byåsen, se egen bydelsside.
Heimdal sentrumLinje 2.
TillerterminalenLinje 2 med omstigning i sentrum til linje 1.
SandmoenLinje 15 i rush. Alternativt linje 2 med omstigning i sentrum til linje 1 med omstigning på Tillerterminalen til linje 23, eller linje 2 med omstigning på Strindheim til linje 15. Linje 2 med omstigning på Tonstad til linje 23 (medfører gange til annen holdeplass)