Kolstad, Saupstad, Huseby og Flatåsen

Kolstad, Saupstad, Huseby og Flatåsen vil fra august 2019 betjenes av én metrobusslinje og tre bydelslinjer.

Sist oppdatert: 30.11.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Metrobussen, linje 2, starter på Lund og kjører Ringvålveien til Heimdal sentrum. Etter Heimdal sentrum vil den kjøre om Saupstadringen, innom holdeplass Husebytunet, via Tonstad omstigningspunkt og videre til Trondheim sentrum. Etter sentrum kjører den videre til Strindheim via Lade. 

Kolstad, Saupstad, Huseby og Flatåsen
Linjenr.StrekningsbeskrivelseFrekvens*
2Lund - Ringvålveien - Heimdal - Søbstadveien - Saupstadringen - Husebytunet - Tonstadkrysset - sentrum - Trondheim S - Nidelv bru - Innherredsveien - Mellomveien - Haakon VII gate - Strindheimkrysset10/10/20

Følgende bydelslinjer vil betjene området, med definerte omstigningspunkter til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt

Kolstad, Saupstad, Huseby og Flatåsen
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
23Sandmoen - Tiller vgs. - Tillerterminalen - Vestre Rosten - Kolstadvegen - Flatåsen senter - Kongsvegen - Byåsvegen - Stavset - Hallset (Migosenteret). I rush kjøres avganger til/fra sentrum: Hallset - Byåsenveien - Breidablikkveien - Osloveien - St. Olavs Hospital - Trondheim S - PirbadetMigosenteret10/20/20
27Flatåsen - Saupstad - Ringvålveien - Heimdal - Tillerterminalen - Tillerringen - TorgårdHeimdal, Tillerterminalen15/30/60
40Flatåsen - Høgreina - Øvre Flatåsvei - Flatåsen senter - Tonstad omstigningspunktTonstad omstigningspunkt10/10/20

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag.

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra august 2019

Flatåsen, Saupstad og Kattem (JPG, 308KB)

Reisemuligheter

Linjenettet er lagt opp slik at du skal kunne reise på tvers av bydelene, uten å være nødt til å reise gjennom sentrum. Omstignings- og knutepunkt som Tonstad omstigningspunkt, Heimdal sentrum og Tillerterminalen gir deg nye og bedre muligheter for omstigning til linjer som betjener flere bydelssentrum og lokalområder.

Her finner du et utdrag av reisemuligheter og oversikt over raskeste reisevei fra Kolstad, Saupstad, Huseby og Flatåsen til Trondheim sentrum og andre destinasjoner. 

Kolstad, Saupstad, Huseby og Flatåsen
FraTilSlik reiser du
Kolstad, Saupstad og HusebyTrondheim sentrum, Tonstadkrysset, Lade, StrindheimLinje 2.
Heimdal sentrumLinje 2.
ByåsenLinje 27 med omstigning på Flatåsen senter til linje 23.
SandmoenLinje 27
Gløshaugen, Dragvoll og MoholtLinje 2 med omstigning til linje 3 på Studentersamfundet. Eller linje 2 med omstigning på Abels gate til linje 13 (til Gløshaugen, Valentinlyst, Strindheim).
KlæbuLinje 27 med omstigning på Tillerterminalen til linje 72.
Malvik/Stjørdal via Fv 950Linje 2 med omstigning på Strindheim til linje 70.
MelhusUtenfor rush: Linje 27 med omstigning på Tillerterminalen til linje 71. I rush betjener 71 City Syd E6; overgangen medfører gangtid fra Tillerterminalen til City Syd E6
FlatåsenTrondheim sentrum og Heimdal sentrumLinje 40 med omstigning på Tonstadkrysset Husebytunet til linje 1 eller 2.
Heimdal sentrumLinje 40 med omstigning på Bjørndalstoppen til linje 2.
DragvollLinje 40 med omstigning til linje 1 Tonstad omstigningspunkt, videre omstigning på Lerkendal til linje 14. Alternativt omstigning på Studentersamfundet til linje 3.
StrindheimLinje 40 til Tonstad omstigningspunkt med omstigning til linje 1.