Klæbu og Bratsberg

Klæbu vil betjenes av to linjer som tar deg fra Klæbu til Trondheim. Bratsberg vil også betjenes av to linjer. 

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Følgende linjer vil betjene Klæbu og Bratsberg, med omstigning til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt.

Bydelslinjer Klæbu
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
72Klæbu sentrum - Sandmoen - Østre Rosten - Tillerterminalen - sentrum - Brattøra. Kjører til Pirbadet i rush morgen. I lav- og normaltrafikk kjøres avgangen til/fra TillerterminalenTillerterminalen15/30/60
73Klæbu sentrum - Bostad - Eklesbakken - Bratsbergvegen - NidarvollNidarvoll skole30/60/120
74Spillebakken/Flatjord - Eklesbakken - NidarvollNidarvoll skole30/60/120
81Bratsberg kirke - Nyjord - BruråkBratsberg kirkeEnkeltavg.
83Klæbu sentrum - Tanem/Brøttem-Bjørkli - (Tangen)Enkeltavg.

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag.

Linje 72 fra Klæbu har ekspressavganger til Trondheim sentrum om morgenen. Øvrige deler av døgnet stopper den på Tillerterminalen. Tillerterminalen knutepunkt betjenes blant annet av metrobusslinje 1 og flere bylinjer. For mer informasjon om reisemuligheter fra Tillerterminalen, se bydelsside for Tiller.

Linje 73 fra Klæbu og linje 74 fra Bratsberg kjører til Nidarvoll skole. For videre reise med omstigning på omstigningspunktet Nidarvoll skole, se bydelsside for Nidarvoll.

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra august 2019