Slik får du informasjon

Med gode verktøy for å planlegge reisen og tydelig informasjon skal det være enkelt å reise med ny rutestruktur.

En forutsetning for å reise kollektivt er god informasjon. AtB jobber nå med å utvikle enda bedre informasjonsløsninger som gir forutsigbarhet for deg som reiser.

Planlegg reisen

Atb.no er viktigste informasjonsplattform med all informasjon om kollektivreisen. Her finner du reiseplanlegger, sanntidsinformasjon, rutetabeller og driftsavvik. Vi tar høyde for at du har ulike behov for informasjon avhengig av om du reiser på kjente strekninger eller skal foreta nye reiser. Dette vil løses med blant annet interaktive kart som gjør det enklere å få oversikt.

I tillegg til atb.no, vil appen AtB Reise videreutvikles frem mot 2019 for å møte nye behov. Appen benyttes for planlegging av reise og sanntidsinformasjon. 

Dagens teknologi gir mange muligheter for gode informasjonsløsninger. AtB jobber nå med å anskaffe nytt sanntids- og informasjonssystem som vil være med å gi kundene god og tilrettelagt informasjon fra 2019.

På holdeplassene finner du linjekart, rutetabeller og reiseinformasjon.

Følg med underveis på reisen

Om bord i bussene vil du kunne orientere deg ved hjelp av piktogrammer (grafiske symboler), linjekart og statisk reiseinformasjon.

Det vil være skjermer med informasjon om neste holdeplass, overgangsmuligheter og eventuelle avvik. Informasjonen skal gjøre det forutsigbart for deg som reiser å bytte buss. I tillegg til skjermer, vil det være informasjon over høyttalerne, som i dag.

Mobilitet

I informasjon om reisemuligheter, både før og under reisen, vil det komme frem hvordan du enklest kan kombinere kollektivreisen med gange, sykkel og bil på deler av strekningen. Mobilitet er et viktig stikkord for fremtidens rutestruktur.