Heimdal, Kattem, Lundåsen, Lund, Ringvål og Klett

Heimdal, Kattem, Lundåsen, Lund, Ringvål og Klett vil fra august 2019 betjenes av to metrobusslinjer og tre bydelslinjer.

Sist oppdatert: 27.11.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Metrobussene, linje 1 og linje 2, starter på Lund og kjører hver sin trasé til Heimdal sentrum. Etter Heimdal sentrum vil metrobuss linje 1 kjøre via Tillerterminalen og Tonstad omstigningspunkt til Trondheim sentrum. Metrobuss linje 2 vil kjøre om Saupstad og Husebytunet til Trondheim sentrum. 

Heimdal, Kattem, Lundåsen, Lund, Ringvål og Klett
Linjenr.StrekningsbeskrivelseFrekvens*
1Lund - Kattem - Heimdal - Tillerterminalen - Østre Rosten - Tonstad omstigningspunkt - sentrum - Innherredsveien - Strindheimkrysset - Fv 706 - Skovgård - Ranheimsveien - Ranheim5/10/20
2Lund - Ringvålveien - Heimdal - Søbstadveien - Saupstadringen - Husebytunet - Tonstadkrysset - sentrum - Trondheim S - Nidelv bru - Innherredsveien - Mellomveien - Haakon VII gate - Strindheimkrysset10/10/20

Følgende bylinjer vil betjene området, med definerte omstigningspunkter til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt.

Heimdal, Kattem, Lundåsen, Lund, Ringvål og Klett
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
29Lundåsen - Heimdal sentrum - HeggstadmyraHeimdal sentrum20/30/60
71Brekkåsen/Melhus - Klett - Tillerterminalen - sentrum - Trondheim S - Pirbadet. Kjører til/fra Pirbadet i rush. I lav- og normaltrafikk kjøres avgangene til/fra TillerterminalenTillerterminalen10/30/30
75Spongdal - Ringvål - Heimdal stasjon - Johan Tillers vei - Industriveien - Sandmoen - Torgård Heimdal sentrum30/90/90
77Spongdal - Leinstrandvegen - Klett - Heimdalsvegen - Heimdal stasjonHeimdal sentrum60/120/120

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag – fredag. 

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra august 2019

Reisemuligheter 

Linjenettet er lagt opp slik at du skal kunne reise på tvers av bydelene, uten å være nødt til å reise gjennom sentrum. Knutepunkt som Heimdal sentrum, Tillerterminalen og Tonstad omstigningspunkt gir deg nye og bedre muligheter for omstigning til linjer som betjener flere bydelssentrum og lokalområder.

Her finner du et utdrag av reisemuligheter fra knutepunktet Heimdal sentrum, en oversikt over raskeste reisevei fra Lundåsen, Lund, Kattem, Ringvål og Klett til Trondheim sentrum og andre destinasjoner. 

Reisemuligheter Heimdal, Kattem, Lundåsen, Lund, Ringvål og Klett
FraTilSlik reiser du
Heimdal sentrumTillerterminalen, Trondheim sentrum, Strindheim og SkovgårdLinje 1.
Husebytunet, Flatåsen, Tonstadkrysset, Trondheim sentrum, Trondheim S, Lade og StrindheimLinje 2.
ØstmarknesetLinje 1 eller linje 2 med omstigning på Lerkendal til linje 13.
SandmoenLinje 27 eller linje 1 med omstigning til linje 23 på Tillerterminalen.
HeggstadmyraLinje 29.
ByåsenLinje 2 med omstigning til linje 23 på Bjørndalstoppen, alternativt linje 1 eller 27 med omstigning til linje 23 på Tillerterminalen.
Gløshaugen, Dragvoll og MoholtTil Gløshaugen: Linje 1 eller linje 2 med omstigning til linje 3 på Studentersamfundet. Til Moholt og Dragvoll: Linje 1 eller 2 til Lerkendal med omstigning til linje 14 (til Moholt og NTNU Dragvoll) eller 13 (til Østre Berg).
KlæbuLinje 1 med omstigning på Tillerterminalen til linje 72.
Malvik/Stjørdal via Fv 950Linje 1 med omstigning på Strindheim til linje 70.
MelhusLinje 1 med omstigning på Tillerterminalen til linje 71.
LundåsenTrondheim sentrumLinje 29 med omstigning på Heimdal til linje 1 eller 2, alternativt gå til Lund omstigningspunkt og ta 1, 2 eller 75.
Heimdal sentrumLinje 29, alternativt gå til Lund omstigningspunkt og ta 1, 2 eller 75.
ByåsenLinje 29 til Heimdal stasjon med omstigning til linje 1. Linje 1 til City Syd med omstigning til linje 23. Alternativt gå til Lund, ta linje 1 til City Syd og bytt til linje 23, eller ta linje 2 til Husebytunet og bytt til linje 23.
LundTrondheim sentrumLinje 1 eller linje 2.
Heimdal sentrumLinje 1, linje 2, linje 29 eller linje 75.
KattemTrondheim sentrum og Heimdal sentrumLinje 1.
RingvålTrondheim sentrum og Heimdal sentrumLinje 75 med omstigning til linje 1 på Heimdal sentrum.