Dragvoll, Nidarvoll, Sluppen, Fossegrenda, Risvollan, Steinåsen, Vestlia og Othilienborg

Dragvoll, Nidarvoll, Sluppen, Fossegrenda, Risvollan, Steinåsen, Vestlia og Othilienborg vil fra august 2019 betjenes av én metrobusslinje og åtte bydelslinjer. 

Sist oppdatert: 23.01.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Metrobussen, linje 3, starter på Hallset og kjører via Munkvoll, Havstad og Ila til sentrum. Etter sentrum fortsetter den til Gløshaugen via Studentersamfundet og har endeholdeplass på Lohove. 

Dragvoll, Nidarvoll, Sluppen, Fossegrenda, Risvollan, Steinåsen, Vestlia og Othilienborg
Linjenr.StrekningsbeskrivelseFrekvens*
3Hallset - Havstad - Ila - sentrum - Studentersamfundet - Gløshaugen - Dybdalsvei - Moholt - Voll - Bergheim - Dragvoll - Lohove7,5/10/20

Følgende bylinjer vil betjene området, med definerte omstigningspunkter til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt

Dragvoll, Nidarvoll, Sluppen, Fossegrenda, Risvollan, Steinåsen, Vestlia og Othilienborg
LinjenrStrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
10Sæterbakken - Granåsen gård - Bromstadveien - Strindheimkrysset - Innherredsveien - sentrum - Holtermannsveien - Bratsbergvegen - Fossegrenda - NordslettvegenStrindheim10/20/20
11Steinåsen - Risvollan - Nardo - Torbjørn Bratts vei - Lerkendal - Holtermannsveien - sentrum - Ila - Vestoppfarten - Sverresborg - Byåsen bydelssenter - Nyborg - Dalgård - Stavset senter - StavsetNardokrysset10/20/20
12Dragvoll - Brøsetvegen - Bromstadvegen - Strindheimkrysset - Innherredsvegen- Brattøra - Studentersamfundet - Trondheim spektrum/Marienborg stasjonStrindheim10/10/20
14Strindheimkrysset - Ranheimsvegen - Skovgård - Brundalen - Hørlocks vei - Jonsvannsveien - Gamle Jonsvanns vei - Voll - Jonsvannsveien - Eberg - LerkendalStrindheim, Lerkendal10/10/20
15Østmarka - Haakon VII gt - Strindheimkrysset - Bromstadvegen - Tungasletta - E6/Omkjøringsvegen - Nidarvoll - Tillerterminalen - Torgård Kjøres via Tillerringen fra Østmarka til Torgård i rush ettermiddag. Kjøres via Tillerringen fra Torgård til Østmarka i rush morgenTonstadkrysset og Strindheim20 min i rush
22Strinda vgs. - Otto Nielsens veg - Kong Øysteins veg - Tyholtvegen - Persauneveien - Innherredsveien - sentrum - Gløshaugen - Torbjørn Bratts vei - Othilienborgveien - Utleirvegen - Edgar B. Schieldrops veg - Vestlia snuplassNardokrysset10/20/20
24(Tillerterminalen) - Okstad - Rate - Fossegrenda - Leirfossvegen - Nidarvoll - Klæbuveien - Lerkendal ? sentrum - PirbadetAbels gate (ny holdeplass)10/20/20
73Klæbu sentrum - Bostad - Eklesbakken - Bratsbergvegen - NidarvollNidarvoll skole30/60/120
74Spillebakken - Flatjord - Bratsberg - Eklesbakken - Bratsbergvegen - NidarvollNidarvoll skole30/60/120

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag. 

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra august 2019

Reisemuligheter 

Linjenettet er lagt opp slik at du som reisende skal kunne reise på tvers av bydelene, uten å være nødt til å reise innom sentrum. Omstignings- og knutepunkt gir deg nye muligheter for omstigning til linjer som betjener flere bydelssentrum og lokalområder.

Her finner du et utdrag av reisemuligheter fra omstigningspunktet Nidarvoll skole, og en oversikt over raskeste reisevei fra Dragvoll, Nidarvoll, Sluppen, Fossegrenda, Risvollan, Steinåsen, Vestlia og Othilienborg til Trondheim sentrum og andre destinasjoner.

Dragvoll, Nidarvoll, Sluppen, Fossegrenda, Risvollan, Steinåsen, Vestlia og Othilienborg
FraTilSlik reiser du
NidarvollTrondheim sentrumLinje 10 eller linje 24.
KlæbuLinje 73.
FossegrendaLinje 10 eller linje 24.
OkstadLinje 24.
St. Olavs HospitalLinje 24 eller 10 til Studentersamfundet
GløshaugenLinje 10 med omstigning på Studentersamfundet til linje 3.
LadeLinje 15 i rush. Linje 10 med omstigning på Lerkendal til linje 13 eller linje 10 til sentrum med omstigning til linje 2.
ØstmarknesetLinje 10 med omstigning på Lerkendal til linje 13.
TillerterminalenLinje 24.
SandmoenLinje 15 i rush. Linje 24 til Tillerterminalen, videre omstigning til linje 23.
Heimdal sentrumLinje 15 (kun i rush) til Tonstad omstigningspunkt, videre omstigning til linje 1. Linje 24 til Tonstad omstigningspunkt med omstigning til linje 1.
DragvollTrondheim sentrumLinje 3 eller linje 12.
St. Olavs HospitalLinje 3 til Studentersamfundet, eller linje 3 med overgang på Lerkendal til linje 13. Alternativt linje 12.
GløshaugenLinje 3.
LadeLinje 12 med omstigning på Strindheim til linje 2, 13 eller 20.
ØstmarknesetLinje 12 med omstigning på Strindheim til linje 13, 15 eller 20.
TillerterminalenFra NTNU Dragvoll linje 14 til Lerkendal med omstigning til linje 1. Alternativt linje 3 med omstigning på Studentersamfundet til linje 1.
SandmoenLinje 3 med omstigning på Studentersamfundet til linje 1 og videre omstigning på Tillerterminalen til linje 23. Fra NTNU Dragvoll linje 14 til Lerkendal med omstigning til linje 1 og videre omstigning på Tillerterminalen til linje 23. I rush linje 12 til Brøsetvegen med omstigning til linje 15 på Omkjøringsveien Moholt. Retur tas med linje 15 til Omkjøringsveien Moholt med omstigning til linje 2 eller 12 på Voll studentby.
Heimdal sentrumFra NTNU Dragvoll linje 14 til Lerkendal med omstigning til linje 1. Alternativt linje 3 med omstigning på Studentersamfundet til linje 1.
StrindheimLinje 12.
FossegrendaNidarvoll skoleLinje 10 eller 24.
Risvollan og SteinåsenTrondheim sentrumLinje 11.
St. Olavs HospitalLinje 11 til Studentersamfundet.
GløshaugenLinje 11 til Lerkendal gård eller linje 11 med omstigning på Studentersamfundet til linje 3.
LadeLinje 11 til Studentersamfundet med omstigning til linje 2. Alternativt linje 11 til Lerkendal gård med omstigning til linje 13.
ØstmarknesetLinje 11 til Lerkendal gård med omstigning til linje 13.
TillerterminalenLinje 11 med omstigning på Lerkendal eller Abels gate til linje 1.
SandmoenI rush: Linje 11 til Nardokrysset; gå til Omkj.v. Nardo (300 m) og ta linje 15 til Sandmoen. Utenfor rush: Linje 11 med omstigning på Lerkendal til linje 1, videre omstigning på Tillerterminalen til linje 23.
Heimdal sentrumLinje 11 med omstigning på Lerkendal eller Abels gate til linje 1.
StrindheimLinje 11 til Studentersamfundet med omstigning til linje 1. Alternativt linje 11 til Lerkendal gård med overgang til linje 13.
Vestlia og OthilienborgTrondheim sentrumLinje 22.
St. Olavs HospitalLinje 22 til Studentersamfundet.
GløshaugenLinje 22.
LadeLinje 22 til Studentersamfundet med omstigning til linje 2. Alternativt linje 22 til Dybdals veg med overgang til linje 13 ved Berg studentby eller Lerkendal gård.
ØstmarknesetLinje 22 til Dybdals veg med overgang til linje 13 ved Berg studentby eller Lerkendal gård.
Tillerterminalen Linje 22 med omstigning på Studentersamfundet til linje 1.
SandmoenI rush: Linje 22 til Nardokrysset; gå til Omkj.v. Nardo (300 m) og ta linje 15 til Sandmoen. Utenfor rush: Linje 22 med omstigning på Studentersamfundet til linje 1, videre omstigning på Tillerterminalen til linje 23.
Heimdal sentrumLinje 22 med omstigning på Studentersamfundet til linje 1.
StrindheimLinje 22 med omstigning på Abels gate til linje 1. Alternativt linje 22 til Dybdals veg med overgang til linje 13 ved Berg studentby eller Lerkendal gård.
Tyholt/ValentinlystLinje 22 til Dybdals veg med omstigning til linje 13 på Berg studentby. Alternativt linje 22.