Charlottenlund, Ranheim, Vikåsen, Reppe og Værestrøa

Charlottenlund, Ranheim, Vikåsen, Reppe og Værestrøa vil fra august 2019 betjenes av én metrobusslinje og fem bydelslinjer. 

Sist oppdatert: 12.12.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Metrobussen, linje 1, starter i Peder Myhres veg og kjører til Skovgård via Ranheimsveien før den kjører Innherredsveien til sentrum. Etter sentrum går traséen videre via Tonstadkrysset, Tillerterminalen og Heimdal sentrum før den når endeholdeplassen Lund. 

Charlottenlund, Ranheim, Vikåsen, Reppe og Værestrøa
Linjenr.StrekningsbeskrivelseFrekvens*
1Lund - Kattem - Heimdal - Tillerterminalen - Østre Rosten - Tonstad omstigningspunkt - sentrum - Innherredsveien - Strindheimkrysset - Fv 706 - Skovgård - Ranheimsveien - Ranheim5/10/20

Følgende bydelslinjer og linjer til Vikhammer/Hommelvik/Stjørdal vil betjene området, med definerte omstigningspunkter til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt

Charlottenlund, Ranheim, Vikåsen, Reppe og Værestrøa
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
14Strindheimkrysset - Ranheimsvegen - Skovgård - Brundalen - Hørlocks vei - Jonsvannsveien - Gamle Jonsvanns vei - Voll - Jonsvannsveien - Eberg - LerkendalStrindheim og Lerkendal10/10/20
25Vikåsen - Vikelvveien - Kockhaugveien - Skovgård - Fv 706 - Strindheimkrysset - Singsaker - Studentersamfundet - sentrum - HurtigbåtterminalenStrindheim10/10/20
41Reppe - Ranheim - VærestrøaPeder Myhres veg10/20/20
70Stjørdal/Hommelvik - Vikhammer - Vikelvveien -Kockhaugveien - Skovgård - Fv706 - Strindheimkrysset - Strindheimtunellen - Brattøra - Trondheim S - sentrum - St. Olavs Hospital - Marienborg. Kjører til/fra St. Olavs Hospital kun i rush via Strindheimtunellen. I lav- og normal trafikk kjøres avgangene til/fra Strindheim. Deler av linjen kun til/fra Hommelvik stasjon. Har ekspressturer fra Hommelvik i rush; til Trondheim sentrum morgen og fra sentrum på ettermiddagStrindheim15/30/30
79Vikhammeråsen - Vikhammer - Malvikvegen - Øvre Hundhamaren - Vikelvveien - E6 - Fv706 - Gildheim - Strindheimtunnelen - Brattøra - sentrum Kjører som ekspress til Trondheim sentrum i rush morgen. Kjører som ekspress fra Trondheim sentrum rush ettermiddag. I lav- og normaltrafikk kjøres avgangene til/fra Strindheim.Strindheim30/60/60

 * Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag. 

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra 2019

Reisemuligheter

Linjenettet er lagt opp slik at du skal kunne reise på tvers av bydelene, uten å være nødt til å reise gjennom sentrum. Knutepunkt som Strindheim gir deg nye og bedre muligheter for omstigning til linjer som betjener flere bydelssentrum og lokalområder.

Her finer du et utdrag av reisemuligheter fra Jakobsli, Brundalen, Nedre Charlottenlund, Grilstad, Ranheim, Værestrøa, Reppe og Vikåsen.

Reisemuligheter fra Charlottenlund, Ranheim, Vikåsen, Reppe og Værestrøa
FraTilSlik reiser du
Jakobsli/BrundalenTrondheim sentrumLinje 14 til Strindheim med omstigning til linje 1. Alternativt linje 14 til Voll med omstigning til linje 3.
St. Olavs HospitalLinje 14 til Østre Berg med omstigning til linje 13.
Lade og ØstmarknesetLinje 14 til Strindheim med omstigning til linje 2 eller linje 13.
StudentersamfundetLinje 14 til Lerkendal med omstigning til linje 1, 2 eller andre linjer som går gjennom sentrum.
Dragvoll, Voll, MoholtLinje 14.
Tyholt, ValentinlystLinje 14 til Østre Berg med omstigning til linje 13.
ByåsenLinje 14 til Østre Berg med omstigning til linje 3. Alternativt linje 14 til Lerkendal med omstigning til linje 11 eller linje 13.
Sluppen, Tillerterminalen, HeimdalLinje 14 til Lerkendal med omstigning til linje 1.
Malvik/StjørdalLinje 14 til Skovgård med omstigning til linje 70.
Ranheim (Ranheimsvegen)Trondheim sentrumLinje 1. Alternativt linje 20 fra Grilstad.
St. Olavs HospitalLinje 1 til Samfundet, alternativt med omstigning til linje 20 i sentrum.
Studentersamfundet/LerkendalLinje 1.
Lade og ØstmarkaLinje 1 til Strindheim med omstigning til linje 2, 13 eller 20. Alternativt linje 20 fra Grilstad.
Dragvoll/Voll/MoholtLinje 1 eller 20 til Strindheim med omstigning til linje 12.
Tyholt/Valentinlyst/LerkendalLinje 1 eller 20 til Strindheim med omstigning til linje 13.
Charlottenlund/BrundalenLinje 1 til Skovgård med omstigning til linje 14.
ByåsenLinje 1 eller 20 til sentrum med omstigning til linje 3 eller 11.
Sluppen, Tillerterminalen, HeimdalLinje 1.
Malvik/StjørdalLinje 1 til Skovgård med omstigning til linje 70.
Vikåsen/OlderdalenTrondheim sentrumLinje 25 til Strindheim med omstigning til linje 1, alternativt linje 25 til sentrum (via Singsaker).
St. Olavs HospitalLinje 25 til Strindheim med omstigning til linje 13. Alternativt linje 25 til Studentersamfundet.
Singsaker, Gløshaugen, StudentersamfundetLinje 25.
Charlottenlund/BrundalenLinje 25 til Skovgård med omstigning til linje 14.
Lade og ØstmarkaLinje 25 til Strindheim med omstigning til linje 2, 13 eller 20.
Dragvoll/Voll/MoholtLinje 25 til Strindheim med omstigning til linje 12.
Tyholt/Valentinlyst/LerkendalLinje 25 til Strindheim med omstigning til linje 13
ByåsenLinje 25 til Strindheim med omstigning til linje 13. Alternativt linje 25 til Studentersamfundet med omstigning til linje 3 eller 11.
Sluppen, Tillerterminalen, HeimdalLinje 25 til Studentersamfundet med omstigning til linje 1.
Malvik/StjørdalLinje 70 eller linje 79. Alternativt linje 25 til Vikelvveien med omstigning til linje 70.
Saksvikkorsen, Værestrøa, ReppeTrondheim sentrumLinje 41 til Ranheim med omstigning til linje 1.
RanheimLinje 41.
CharlottenlundFra Værestrøa/Saksvikkorsen; linje 41 til Ranheim med omstigning til linje 1, videre linje 1 til Skovgård med omstigning til linje 14. Fra Reppe; linje 41 til Vikelvveien med omstigning til linje 25, videre linje 25 til Skovgård med omstigning til linje 14.
St. Olavs Hospital/Studentersamfundet/ LerkendalLinje 41 til Ranheim med omstigning til linje 1.
Sluppen, Tillerterminalen, HeimdalLinje 41 til Ranheim med omstigning til linje 1.
Lade og ØstmarkaLinje 41 til Ranheim med omstigning til linje 1, videre omstigning til linje 2, 13 eller 20 på Strindheim.
Dragvoll, Voll, MoholtLinje 41 til Ranheim med omstigning til linje 1, videre omstigning til linje 14 på Skovgård.
ByåsenLinje 41 til Ranheim med omstigning til linje 1; videre linje 1 til sentrum med omstigning til linje 3 eller 11.
Malvik/StjørdalFra Reppe: Linje 41 til Vikelvveien med omstigning til linje 70 eller 79. Fra Værestrøa/Saksvikkorsen: Linje 79, alternativt linje 41 til Være med omstigning til linje 70.
Nedre Charlottenlund/RotvollTrondheim sentrumLinje 1 eller linje 20.
Charlottenlund/BrundalenLinje 1 til Skovgård med omstigning til linje 14. Alternativt linje 20 til Strindheim med omstigning til linje 14.
Lade/ØstmarkaLinje 20.
Studentersamfundet/Lerkendal/St. Olavs HospitalLinje 1. Alternativt linje 1 eller 20 til Strindheim med omstigning til linje 13 eller 25.
St. Olavs HospitalLinje 1 eller 20. Alternativt linje 1 eller 20 til Strindheim med omstigning til linje 13.
ByåsenLinje 1 eller 20 til sentrum med omstigning til linje 3 eller 11.
Dragvoll, Voll, MoholtLinje 1 eller linje 20 til Strindheim med omstigning til linje 12
Sluppen, Tillerterminalen, HeimdalLinje 41 til Ranheim med omstigning til linje 1.
Malvik/StjørdalLinje 1 til Skovgård med omstigning til linje 70 eller 79. Alternativt linje 20 til Strindheim med omstigning til 70 eller 79.