Byneset og Spongdal

Byneset og Spongdal vil fra august 2019 betjenes av fire linjer.

Sist oppdatert: 01.02.2017

NB! Dette er en foreløpig beskrivelse av rutetilbudet. Endringer av trasé og frekvens kan forekomme.

Merk at det er strekning som beskrives, ikke alle stasjoner og holdeplasser. 

Fire linjer vil betjene Spongdal og Byneset, med omstigningspunkter til og fra metrobuss. Les mer om omstigningspunkt og knutepunkt

Byneset og Spongdal
Linjenr.StrekningsbeskrivelseOmstigningFrekvens*
75(Spongdal) - Ringvål - Heimdal stasjon - Johan Tillers vei - Industriveien - Sandmoen - TorgårdHeimdal30/90/90
76Spongdal - Rye - Klefstadhaugen - Bynesveien - Ila - sentrum - Trondheim S30/60/120
77Spongdal - Leinstrandvegen - Klett/E6 - Heimdalsvegen - HeimdalHeimdal60/120/120
78Flakkråa - Klefstadbukta - Hangersletta - SpongdalFlakkråaEnkeltavganger

* Beskriver hvor ofte linjen har avgang i rushtrafikk/normaltrafikk/lavtrafikk mandag–fredag.

For videre reise med omstigning på knutepunktet Heimdal sentrum, se bydelsside for Heimdal

Bydelskart 

Se eksempler på linjer som går i området. Vi legger ut flere bydelskart fortløpende. For komplett oversikt, se linjekart for Stor-Trondheim fra august 2019

Byneset (JPG, 56KB)