Slik blir bussene

Nye, moderne busser vil komme både deg som reiser og miljøet til gode. 

Utskiftingen av bussene gi god komfort og sikkerhet. Alle bussene vil benytte fossilfritt drivstoff, og fra august 2019, vil AtB ha Norges største elbusspark i daglig trafikk.

 • Metrobussene vil være ryggraden i kollektivtilbudet i Stor-Trondheim fra august 2019. 58 metrobusser vil trafikkere tre metrobusslinjer.

  Bussene er i underkant av 24 meter lange og har plass til 142 passasjerer. Til sammenligning har dagens leddbusser plass til 96 og 97 passasjerer, avhengig av operatør. Det beregnes fire stående per kvadratmeter i angivelser av kapasitet.  

  METROBUSS: Slik vil metrobussene som kommert il Trondheim se ut. Illustrasjon: Van Hool. 

  Metrobussene har 51 sitteplasser og 91 ståplasser. Bussene er bygd for å tilby en komfortabel reise for både sittende og stående passasjerer. Bussene er romslige, lyse og med store vindusflater, noe som gir god oversikt. Det er plassert rygg- og hofteputer mange steder i bussene og det vil være rikelig med gripestenger og håndtak å holde i. 

  Det vil være reserverte plasser for passasjerer som har ekstra behov for å sitte. Disse plassene blir godt merket. I metrobussene får man også store, lette tilgjengelige områder for rullestol og barnevogn. Rullestol- og barnevognplasser er plassert langt foran i bussen for god kommunikasjon med sjåfør.

  Metrobussene har fire døråpninger med «sliding doors», likt det som brukes på t-bane/metrobaner, for effektiv og trygg av- og påstigning.

  Metrobussen er utstyrt med tre store skjermflater for god informasjon til alle reisende, moderne design og gode seteløsninger. Bussene er rikelig utrustet med videoovervåking som øker tryggheten for publikum.

  Metrobussene skal driftes på HVO biodiesel som er Co2-nøytralt

 • Trondheim har som teknologihovedstad gjort et kvantesprang i elbuss-satsingen. Fra 3.august 2019 vil 12 % av den totale bussparken til AtB være batterielektriske busser, noe som gjør Trondheim til den byen i Norge med flest elbusser i trafikk.  

  Bussene er mellom 12 og 18 meter og har plass til henholdsvis 60 og 100 passasjerer.RASK LADING: Elbussene lades med pantografer i endeholdeplassene. Illustrasjonen viser omtrent hvordan pantografene vil se ut.

  På følgende fire linjer vil det gå elbusser:

  • Linje 12 Dragvoll - sentrum - Marienborg/Øya
  • Linje 20 Romolslia - sentrum - Strindheim
  • Linje 25 Vikåsen - Singsaker - sentrum - Brattøra
  • Linje 40 Flatåsen - Tonstadkrysset

  Totalt vil det være 35 elbusser som daglig betjener disse fire linjene.

  Batteriene på el-bussene vil være plassert på takene. Bussene vil automatisk bli ladet opp i løpet av tre til seks minutter på hver endeholdeplass via såkalte pantografer (se illustrasjon). Dette er samme teknologi som benyttes for trikk og el-tog. I tillegg vil alle bussene ha vedlikeholdslading på depot når de ikke kjører i rute.

  Bussene vil være nærmest lydløse i trafikkene. Kundene vil oppleve en komfort lik den man har i dagens bybusser.  

 • Resten av Trondheim by får moderne bybusser på mellom 10,5 og 18 meter. Bybussene tar mellom 70 og 110 reisende. 

  Standarden vil være tilnærmet lik som i dagens bybusser. Nyvinningen er at de største bybussene (fra 11,9 til 18 meter) får en ekstra dørløsning fra det som brukes i dag, det vil si tre eller fire dører.  På den måten vil av- og påstigingen bli tryggere og enklere for de reisende.  

  Bybussene skal driftes på biogass og HVO biodiesel.

 • I resten av Stor-Trondheim (Klæbu, Melhus, Malvik) blir det busser med laventré.

  Bussene er mellom 11,9 og 15 meter og tar mellom 60 og 100 passasjerer.

  Alle forstadsbusser har setebelter og komforten i bussene er minst like god som de som bussene som brukes i området i dag.

  Bussene skal driftes på HVO biodiesel.

Utforming

Alle bussene i Stor-Trondheim vil i 2019 ha den karakteristiske grønne AtB-fargen. Metrobussene har et annet design enn øvrige bybusser, men vil tydelig fremstå som en del av bybusstilbudet.

Den nye bussparken vil ha moderne, gjennomgående interiør i bussene, tillegg til oppdatert teknologi med nye informasjonsskjermer og lys- og lydsignal. I metrobussene har du tilgang til USB-port for mobillading.

Det er stilt strenge krav til universell utforming av bussene, slik at de skal være mest mulig tilgjengelig for alle. Bussen får:  

 • Lavgulv. Metrobusser, elbusser og bybusser vil være såkalte lavgulvbusser. Det betyr at det bare er én gulvflate og ingen trinn inne bussene, i tillegg til trinnløs av og på-stigning. Forstadsbussene er laventrébusser med gjennomgående lavt trinnfritt gulv i midtgang og i ståplassområde.
 • Tydelig innvendig merking: Seter som er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelse vil markeres tydelig. Alle busser har avsatt plass til rullestol og barnevogn. Interiøret vil ha gode kontraster, i henhold til universell utforming
 • Tydelig utvendig merking: Bussene vil ha lysskilt med linjenummer og destinasjon både foran og bak, og på bussens venstre og høyre side. På høyre side vil det merkes minst to steder på de lengste bussene.

AtB er i tett dialog med ulike kundegrupper for sikre at tilbudet og informasjonen blir så god som mulig for alle.

LES OGSÅ: Slik får du informasjon.

Miljøhensynet

Fra august 2019 vil AtBs kollektivtrafikk i Stor-Trondheim være fossilfri. Med det bidrar vi til friskere luft for innbyggerne, bedre bymiljø og et mer klimavennlig busstilbud.  

Ved å velge fossilfritt drivstoff fremfor konvensjonell diesel og naturgass, reduserer vi de skadelige NOx- og CO2-utslippene med 80 % sammenlignet med i dag.

Bussene vil gå på biogass og biodiesel (HVO). I tillegg vil fire linjer være batterielektriske. Med det vil AtB og Trondheim etter august 2019 ha flest elbusser i trafikk i Norge.

Slik blir drivstoffteknologien i Stor-Trondheim fra 3. august 2019:

 • Eldrift: 35 busser (12 %)
 • Biogass: 113 busser (39 %)
 • Biodiesel (HVO): 142 busser (49 %)