Slik blir billettsystemet

I 2019 vil åpen billettering innføres. Det betyr at du med gyldig billett kan gå om bord uten å registrere billetten.

Åpen billettering vil gjøre det enklere å reise, ettersom du ikke lenger trenger å registrere reisekortet på kortleseren eller vise frem billetten til bussjåføren.  

Forhåndskjøpt billett fra metrostasjoner

Reiser du fra en metrostasjon må du kjøpe billett før du går om bord, uavhengig av om du reiser derfra med metrobuss eller bydelsbuss. Ved å unngå kjøp om bord blir reiser langs metrotraséene effektive og mer forutsigbare for deg som passasjer. 

Det skal være lett tilgjengelig å kjøpe billett på forhånd. Du vil kunne velge mellom AtB Mobillett, elektronisk reisekort, billettautomat eller kommisjonær.

Slik kjøper du billett

Med mobil

  • Appen AtB Mobillett -  enkeltbillett og periodebillett. Krever ingen registrering ved ombordstigning.
  • SMS med kodeord til 2027

Med reisekortet t:kort

  • Reisekort med periodebillett må registreres på kortleser enten på metrostasjon eller om bord i bydelsbuss ved første reise med ny periode. Deretter kreves ingen registrering ved ombordstigning så lenge perioden er gyldig.
  • Reisekort med verdi (enkeltbillett) krever registrering på kortleser på stasjon før ombordstigning i metrotrasé og krever registrering på kortleser om bord i bydelsbusser utenfor metrotrasé.

Kontant eller bankkort

  • Enkeltbillett betalt med kontant eller bankkort kan kjøpes på billettautomat eller hos kommisjonær i metrotrasé.
  • Enkeltbillett betalt med kontant kan kjøpes om bord på busser utenfor metrotrasé, men da med høyere pris (kontanttillegg).