Klæbu - Bjørkli - Ler

Holdeplassene Hallansvingen, Tanemkrysset 1 og Tanmeskrysset 2 betjenes ikke lenger, til fordel for den nye holdeplassen Tanemskrysset. Se driftsavvik for mer informasjon