Frosta -Stjørdal (gjelder fra 26. mars)

Se side 8.