Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Rutinehåndbok og kontaktinformasjon

Rutinehåndboka

I Rutinehåndbok skoleskyss(pdf)  (228KB)har vi samlet alle rutiner i forbindelse med skoleskyss for grunnskole og videregående skole.

Kontaktinformasjon for skoler

Spørsmål om vedtak og rettigheter må rettes til den enkelte skole, som om nødvendig vil hjelpe deg i videre kontakt med kommunen eller fylkeskommunen. Nedenfor finner du en oversikt over kontaktinformasjon til AtB. For å sørge for at din henvendelse blir arkivert og videresendt til rette saksbehandler, ber vi om at e-postadressene nedenfor benyttes.

skole@atb.no

 • spørsmål vedrørende bruk av t:kort skole
 • mistet, defekt, ikke mottatt t:kort skole
 • bestilling av reservekort for kommunene
 • bestilling av Ekstra:kort for videregående skole
 • bestilling av t:kort skole fra andre fylkeskommuner
 • spørsmål vedrørende skoleskyss
 • spørsmål vedrørende fakturagrunnlag
 • bruk og hjelp i CERT
 • skoleskyss-ruteinfo
 • avvik
 • endringer på bestillinger
 • skyssrefusjoner

okonomi@atb.no

 • fakturakopi
 • kopi av grunnlag
 • utsettelse av forfallsfrist
 • alt relatert til betaling av faktura
 • spørsmål og innspill rundt informasjon gitt på selve fakturaen. Eksempelvis mva, referanser, tekster, adresser.