Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Endring av hentetider før skoleferier

Dersom den enkelte skole, kommune ønsker å endre tider for allerede oppsatte skoleruter siste skoledag før ferier (jul, påske, sommer), vil dette kunne utføres ved at skolen eller kommunen tar direkte kontakt med skoleskyssansvarlig hos den aktuelle operatør. Det vil ikke være mulig å endre på tider for ruter i 300-, 400-, og 500-serien.

Operatør vil ta en beslutning om dette er noe de kan eller ikke kan utføre og varsle skole eller kommunen direkte om hvordan rutene vil betjenes.

Dersom denne omleggingen medfører ekstra kostnader, utover ordinære skoleruter, vil operatøren også gi melding om dette direkte til skolen eller kommunen. Ekstrakostnadene vil bli fakturert skolen eller kommunen fra AtB.

AtB skal motta en kopi av eventuelle nye ruter og rutetider. Skoleruter som skolen eller kommunen ikke kommer til å benytte seg av, vil utgå i sin helhet.

Merk: Ved endringer i rutetilbudet i forkant av ferier, vil det bli publisert en generell tekst under Skoleruter med informasjon om tilbudet.