Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Informasjon i reiseplanleggeren

I reiseplanleggeren kan du søke opp reisen din i Trondheimsområdet fra høsten. 

Denne reiseplanleggeren er en "presentasjonsplanlegger" for det nye kollektivsystemet som starter opp lørdag 3. august i Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik. Reiseplanleggeren inneholder per nå ruteinformasjon for buss og trikk i Trondheimsområdet, ikke for regionbusser, båt og ferge. Ruteinformasjon for det samlede kollektivtilbudet kommer i løpet av mai. 

Verdt å merke seg: 

  • Reiseplanleggeren tar høyde for fem minutter ekstra ved bussbytte på knute- og omstigningspunkt. Det er fortsatt fullt mulig å bytte buss på andre holdeplasser, men der er det ikke lagt inn ekstra tid.
  • Reisetidene som vises i reiseplanleggeren er basert på dagens kollektivsystem. Når det nye systemet har vært i trafikk en stund, vil tidene oppdateres basert på nye erfaringer.
  • Noen holdeplasser bytter navn. Se oversikt her.
  • Med forbehold om endringer.