Trondheim - Rissa - Osen

Gjelder fra og med 14. oktober. Endring: Holdeplassen Prinsens gate P3 betjenes ikke, holdeplassen Dronningens gate D1 vil betjenes i stedet.