Uønskede hendelser/avvik i skoleskyssen

Vil du melde fra om en uønsket hendelse eller avvik i skoleskussen må du sende en skriftlig henvendelse til din skole. Oppgi dato og klokkeslett for hendelsen samt hvilken rute og selskap du reiste med og hva hendelsen bestod av.