Hvordan bestille individuelt tilrettelagt skoleskyss?

For å få individuelt tilrettelagt skoleskyss med drosje, må du søke skolen din eller Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Søknad med en samlet varighet på over 92 dager kan sendes til Sør-Trøndelag Fylkeskommune

I søknaden om skyss på medisinsk grunnlag er det viktig at du legger ved gyldig dokumentasjon på rett til særlig tilrettelagt skoleskyss med drosje, som for eksempel legeerklæring eller sakkyndig vurdering.