Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

ITS ved skolefri

Det vil ikke være tilbud om særskilt tilrettelagt skoleskyss på dager med skolefri i henhold til offisiell skolerute.