a-informasjon
Arctic race

Avvik i reisetider og trasé søndag 14. august under Arctic race. Reisetider i app og reiseplanlegger er ikke gjeldende.

Gå til artikkel

ITS ved skolefri

Det vil ikke være tilbud om særskilt tilrettelagt skoleskyss på dager med skolefri i henhold til offisiell skolerute.