Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Hva skjer ved manglende oppmøte?

Dersom du ikke møter til avtalt tid, skal sjåføren forsikre seg om at bestilling og posisjon er korrekt. Sjåføren venter i maks fem minutter.

Du har selv ansvar for å skaffe skyss og dekke kostnaden for denne skyssen dersom du ikke møter opp til oppsatt transport.