a-informasjon
Arctic race

Avvik i reisetider og trasé søndag 14. august under Arctic race. Reisetider i app og reiseplanlegger er ikke gjeldende.

Gå til artikkel

Forlengelse av skyssperiode

Dersom du ser at det vil være behov for å få utvidet skyssperioden med individuelt tilrettelagt skoleskyss, er du pliktig til å informere og levere inn ny dokumentasjon til skolen om dette i god tid før den nye skyssperioden skal tre i kraft.

Transportøren vil ikke kunne kjøre deg dersom skyssperioden er utgått. Du må da selv besørge kostnadene ved en eventuell ekstra transport.