Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Endringer ved innvilget skoleskyss

Ved eventuelle endringer av allerede innvilget skoleskyss med drosje, skal det gjøres gjennom skolen din. Transportør godtar ikke endringer fra deg som elev eller foresatt.