a-informasjon
Arctic race

Avvik i reisetider og trasé søndag 14. august under Arctic race. Reisetider i app og reiseplanlegger er ikke gjeldende.

Gå til artikkel

Endringer ved innvilget skoleskyss

Ved eventuelle endringer av allerede innvilget skoleskyss med drosje, skal det gjøres gjennom skolen din. Transportør godtar ikke endringer fra deg som elev eller foresatt.