a-informasjon
Arctic race

Avvik i reisetider og trasé søndag 14. august under Arctic race. Reisetider i app og reiseplanlegger er ikke gjeldende.

Gå til artikkel

Bestilling av ITS

For å få individuelt tilrettelagt skoleskyss med drosje, må du søke skolen din eller Trøndelag Fylkeskommune. Søknad med en samlet varighet på over 92 dager kan sendes til Trøndelag Fylkeskommune

I søknaden om skyss på medisinsk grunnlag er det viktig at du legger ved gyldig dokumentasjon på rett til særlig tilrettelagt skoleskyss med drosje, som for eksempel legeerklæring eller sakkyndig vurdering. 

Legeattest - følgeskriv