Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Bedre utnyttelse ved samkjøring

Ved særlig tilrettelagt skoleskyss, skal det etter beste evne samkjøres, slik at bilene utnyttes på en måte som både er økonomisk og miljømessig forsvarlig. Dette innebærer at du vanligvis ikke kan bestille transport til tider du selv ønsker, men at dette ordnes mellom skole og transportør i henhold til start- og sluttider for din skole eller klasse.