Straumen - Kjerknesvåg

Gjelder fra 10. februar. Endring: Avgangen fra Fossum auto kl. 16:15 til Trøakorsen, Fossum auto og Sakshaug fjernes og legger inn oppstart på Akset og deretter holdeplassen Venna. Ny oppstartstid kl. 16:20.