Inderøy

Gjelder fra 10. februar. Endring: Avgangene fra Dalabakke kl. 07:52 og Trøakorsen kl. 07:25 slås sammen.