Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

En by i endring

Hvorfor endrer vi kollektivsystemet? Et velfungerende kollektivsystem er viktig for byen vår. Trondheimsområdet vokser, og frem mot 2030 vil vi være rundt 40 000 flere innbyggere enn i dag.

Målet er at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Nesten dobbelt så mange skal reise med buss i 2050. Det betyr 50 millioner reiser på ett år. 

Nye reisestrømmer

Dagens kollektivtilbud har vært tilnærmet likt i mange tiår. Byen har vokst, og vi reiser andre strekninger enn før. Nytt kollektivsystem fra august 2019 er tilpasset hvor folk reiser for jobb, skole og fritid. Å reise kollektivt blir et reelt alternativ for flere enn i dag.

Hva betyr det for deg?

Mange reisemuligheter og bussen går oftere

Kollektivsystemet er bygd opp som et nettverk ut fra hvor folk reiser mest. Systemet dekker Trondheimsområdet, altså Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus. Tre metrolinjer og bydelslinjer som binder byen sammen på tvers gir deg mange reisemuligheter, både i og mellom bydelene. Det blir fleksibelt, med busser som går oftere og har plass til mange. Færre reisende må ta en omvei gjennom Trondheim sentrum. Det vil i tillegg gå regionbusser, som i dag. 

Forutsigbar informasjon 

Det blir enkelt å finne ut hvordan du kommer deg fra A til B gjennom ulike kanaler. Et nytt sanntidssystem vil gi deg pålitelig informasjon før og underveis på reisen. Du blir veiledet både på holdeplassen og om bord i bussen, slik at du enkelt vet hvordan du skal reise videre.

Enkelt å kjøpe billett 

Billett kjøper du like enkelt som i dag, enten med AtB Mobillett, reisekortet t:kort, på automat eller på utsalgssteder.

Enkelt å gå om bord 

Med forhåndskjøpt billett kan du gå rett om bord i bussen. I tillegg blir det flere brede dører for effektiv av- og påstigning. Du kan være trygg på at du får tid til å gå om bord før bussen kjører.

Godt om bord 

Nye, moderne busser gir god komfort for deg som reiser, med mye lys, store gulvflater og lite støy. Det blir godt tilrettelagt for både sittende og stående. Har du ekstra behov for å sitte, finner du merkede plasser i alle busser. Områdene for rullestol og barnevogn vil være lett tilgjengelige. For stående passasjerer blir det god oversikt, støtteputer og mange holdestenger.

Godt for deg – godt for byen

At flere får muligheten til å parkere bilen oftere, vil være godt for området vi bor og lever i. Med Norges mest moderne kollektivsystem gjør vi det mulig.