Støren sentrum

B2
2002
340,480,5004,5473
MIDTRE GAULDAL