Støren sentrum

B2
2002
340,480,5004,5005,5472
MIDTRE GAULDAL